FANDOM


113268

Ludwig Wittgenstein

filosofie in Cambridge.


Als soldaat en later als Ludwig Wittgenstein (Wenen, 1889 - Cambridge, 1951) dankt zijn bekendheid niet aan zijn werkzaamheden als architect. Toch bouwde de invloedrijke filosoof een achitectonisch interessant woonhuis voor zijn zus, het Wittgensteinhuis in Wenen (1926-1928).levensloop


Wittgenstein studeerde machinebouw aan de Technische Hogeschool in Berlijn-Charlottenburg en de Universiteit van Manchester. Vanaf 1912 bekwaamde hij zich in mathematische logica en als krijgsgevangene stelde hij de ideeën op die hij na de Eerste Wereldoorlog zou condenseren in het gevierde geschrift Tractatus Logico- Philosophicus. In de oprechte veronderstelling dat hij hiermee alle wijsgerige vraagstukken definitief had opgelost, nam hij in 1918 afscheid van de filosofie. Hij werkte onder andere als basisschoolleraar en tuinman van een klooster, tot hij in 1926 door zijn zuster Margarethe Stonborough-Wittgenstein werd benaderd voor het ontwerp haar woonhuis. Met Paul Engelmann (een leerling van Adolf Loos) werkte hij meer dan twee jaar onafgebroken aan het huis - dat zijn zus Hermine later treffend 'in een huis belichaamde logica' noemde.


Wittgenstein en architectuur


 


Wittgenstein house

Wittgensteinhuis

De bouw aan het Wittgensteinhuis was slechts een intermezzo in het leven van de wispelturige Wittgenstein, die zich hierna weer aan de analytische filosofie verloor. Toch vermeldde zijn briefpapier in deze periode nadrukkelijk 'Architect'. Hoewel zijn gebouwde oeuvre slechts uit anderhalf werk bestaat - behalve het Weense woonhuis bouwde Wittgenstein in 1912 een sobere houten hut voor zichzelf op de helling van een fjord in Skjolden, Noorwegen - heeft de veelzijdige Oostenrijker meermaals blijk gegeven van een sterke interesse in de architectuur. Hij was bevriend met Adolf Loos en onderhield een nauwe band met stadsgenoot Josef Frank.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.