FANDOM


Engene Viollet-le-Duc

Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc

Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc was een Franse (restauratie)architect en theoreticus, die een grote rol heeft gespeeld bij de opkomst van de neogotiek. Daarnaast oefenden zijn rationalistische denkbeelden invloed uit op Hendrik Petrus Berlage, Pierre Cuypers en Antoni Gaudi.

achtergrond  
Viollet-le-Duc werd in 1814 in Parijs  geboren als kleinzoon van de destijds bekende kunsthistoricus en schilder Etienne Jean Delécluze (1782-1863). Na stage te hebben gelopen bij de architecten Jean-Jacques Huvé en Achille Leclère maakte hij lange reizen door Italië en Frankrijk om zijn opleiding af te ronden. Viollet-le-Duc bezocht de École des Dessins  en ontwikkelde hier zijn interesse voor middeleeuwse architectuur en archeologie . Op zesentwintig jarige leeftijd kreeg hij van Prosper Mérimée, de inspecteur van historisch monumenten, de opdracht om de Sainte-Madeleine in Vézelay te restaureren. Dit had tot gevolg dat Viollet-le-Duc vele restauratueopdrachten voor kerken en kastelen kreeg. 

restauraties  
De meningen over de restauratiewerkzaamheden van Viollet-le-Duc waren verdeeld. Enerzijds kreeg hij veel kritiek te verduren, omdat hij de bouwwerken vooral naar eigen inzicht restaureerde en geen volledige reconstructie van het origineel maakte. Anderzijds roemde men zijn belangrijke bijdrage aan de conservering van het Franse culturele erfgoed. Ook bij de reconstructie van de oude vestingstad Carcassone in Zuid-Frankrijk brak de discussie los. Later werd de vestingstad echter op de lijst van Werelderfgoed van Unesco geplaatst.

Samen met Jean-Baptiste Lassu werkte Viollet-le-Duc vanaf 1840 aan de restauratie van de Sainte-Chapelle in Parijs. Andere bekende bouwwerken die hij restaureerde, zijn de Notre-Dame in Parijs en de Kathedraal van Amies.

overige werkzaamheden
Verder legde Viollet-le-Duc zijn architectonische kennis vast in naslagwerken. In zijn theorieën beschreef hij met name de gotiek, de in zijn ogen ideale bouwstijl. Hij vond dat daarin de perfectie in constructie en functionaliteit werd bereikt. Uit werken als Dictionaire Raisonné l'Architecture Française de l'XIme au XVI Siècle kwam een sterk rationalistisch principe naar voren.

Ook bekleedde Viollet-le-Duc een leerstoel kunstgeschiedenis aan de École des Beaux-Arts. Hier moest hij in 1864 echter afstand van doen, omdat zijn opvattingen niet werden gedeeld binnen de classicistische kringen van dit opleidingsinstituut.

inspirator  
Viollet-le-Duc bepleitte dat vorm uit functie moest voortkomen en was bovendien een van de eerste die het gebruik van nieuwe bouwmaterialen als staal propageerde. Hij had daardoor veel invloed op Hendrik Petrus Berlage , een van de grondleggers van de moderne bouwkunst. Als leermeester had Viollet-le-Duc ook invloed op de Nederlandse architect Pierre Cuypers , die de neogotiek in Nederland  introduceerde.

Met zijn idee dat architectuur uit het verleden kon dienen als inspiratie voor het heden beïnvloedde Viollet-le-Duc bovendien de weinig stijlvaste werkwijze van Antoni Gaudí . Dit is onder andere terug te zien in de Sagrade Familia, wat Gaudí oorspronkelijk ontwierp als neogotisch bouwwerk.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.