FANDOM


De Belgische architect Henry van de Velde (1863 - 1957) is één van de belangrijkste architecten die de basis legden voor de Art nouveau. Zijn stijl had tussen 1895 en 1925 vooral in Duitsland grote invloed op de ontwikkeling van de architectuur en kunstnijverheid.

Voordat Van de Velde zich aan de architectuur wijdde, hield hij zich bezig met muziek, literatuur en schilderkunst. Vanaf 1881 volgde hij de schilderopleiding aan de kunstacademie in Antwerpen, die hij in 1884 en 1885 in Parijs voortzette bij de Franse schilder Carolus-Duran. Hier verkeerde hij in symbolische en postimpressionistische kringen, waar hij ook veel belangstelling kreeg voor de Engelse Arts and Crafts-beweging. In 1893 richtte hij zich op de architectuur en decoratieve kunsten, zoals de typografie en boekversiering.

Henry van de velde

henry van de velde


organisch geheel


Van de Velde maakte zijn debuut als architect en ontwerper, toen hij tussen 1895 en 1896 voor zichzelf en zijn jonge gezin een huis bouwde in Ukkel, vlakbij Brussel. De villa kreeg de naam Huis Bloemenwerf. Het gebouw is ontworpen als een organisch geheel; het interieur, van meubels tot aan het kristal, is uitgevoerd in een uniforme stijl die geïnspireerd is door de Arts and Crafts. Hij ontwierp zelfs de japonnen van zijn vrouw in vloeiende vormen, zodat deze goed in het interieur zouden passen. Ook bepaalde hij in welke kleursamenstelling zij het eten moest opdienen.Het huis werd bezocht door meerdere kunsthandelaars, die erg onder de indruk waren van zijn stijl. Er volgde meerdere opdrachten voor overdadige interieurs in Frankrijk en Duitsland, waaronder het ontwerp voor de galerie Maison de L'Art Nouveau te Parijs, dat aan de hele beweging haar naam heeft gegeven. Vanaf dat moment maakte Van de Velde naam in Duitsland. Tussen 1900 en 1902 ontwierp hij het interieur van het Folkswangsmuseum in Hagen. De sterke plastische vormgeving en golvende sierkunst zijn typisch voor de jugendstil en vormen een hoogtepunt in Van de Veldes eerste fase.

kunst en nijverheid

Woonhuis Leuring


In 1903 ontwierp de architect een huis op de grens van Den Haag en Scheveningen. Dit zogeheten woonhuis Leuring vormt een van de beste voorbeelden van art nouveau in Nederland. In 1906 verhuisde Van de Velde naar Weimar (Duitsland), waar hij directeur werd van de nieuwe Groothertogelijke School voor Kunst en Nijverheid. Hier besteedde hij een groot deel van zijn tijd aan het leggen van vruchtbare contacten tussen bedrijven en bonden van ambachtslieden. Deze school was eken van de Eerste Wereldoorlog verliet Van de Velde Weimar en schoof de jonge architect Walter Gropius naar voren als zijn opvolger. Onder leiding van Gropius zou de Kunstnijverheidsschool later opgaan in het Bauhaus.

Bouwwerk henry

een van zijn ontworpen huizen

ontwerpen


In 1917 vestigde Van de Velde zich in Zwitserland; vier jaar later vertrok hij naar Nederland. De familie Kröller-Müller gaf hem de opdracht voor het ontwerp van het latere Kröller-Müllermuseum, dat pas tussen 1936 en 1952 (geheel gewijzigd) in Otterlo werd gebouwd. In 1925 keerde Van de Velde terug naar België om daar in 1926 in Brussel het 'Institut des Arts Decoratifs de la Cambre' op te richten. Hij bleef daar tot 1935 directeur. Tevens was Van de Velde hoogleraar aan de Universiteit van Gent, waar hij tussen 1933 en 1936 de universiteitsbibliotheek realiseerde. Samen met andere architecten ontwierp Van de Velde in 1937 de Belgische paviljoens op de Wereldtentoonstellingen in Parijs en twee jaar later in New York. Typerend zijn de elegante constructies waarvan het ingehouden modernisme nog altijd de stempel draagt van de art deco.

Bouwwerk henry van de velde

de toren op de achtergrond is door henry van de velden ontworpen