FANDOM


Rudy-Uytenhaak-01
In de vaak losstaande gevels van de Nederlandse architect Rudy Uytenhaak (1949) is zijn fascinatie te herkennen voor de gevel als huid van een gebouw.

Uytenhaak studeerde in 1973 af aan de Technische Universiteit Eindhoven met een scriptie over de duitse expessionist Bruno Taut. Hierna werkte hij voor het bureau van Aldo van Eyck en Theo Bosch. In 1980 startte hij zijn eigen kantoor, dat tegenwoordig ongeveer veertig medewerkers telt. Sinds 2003 is hij hoogleraar woningbouw aan de Technische Universiteit Delft.


gevelontwerp 

Een groot deel van ontwerpen van Uytenhaak bestaat uit grootschalige kantoorgebouwen en appartementencomplexen. De lange wanden van deze gebouwen lenen zich goed voor het experimenteren met nieuwe soorten gevels. Vaak staan deze los van het gebouw zelf en ontstaat een coulissewerking, een visuele afwisseling tussen hoger en dieper gelegen delen. Uytenhaak ziet de huid van een gebouw als een expressief, klimatologisch en tektonisch intermediair tussen binnen en buiten. Zijn bureau ontwikkelt in samenwerking met andere bedrijven nieuwe gevelconcepten, zowel  materiaaltoepassingen als uitvoeringstechnieken.

vroege projecten
Eén van Uytenhaak's eerste zelfstandige projecten was een woonhuis boven een winkel in Zwolle (1985). Op verzoek van de opdrachtgever kreeg het gebouw houtskelet constructie, gecombineerd met een moderne gevel. De vorm van het huis sluit aan bij de omgeving, de gevelopbouw doet meer denken aan De stijl.  

In het woongebouw de droogdok(1989), vlak bij het Centaal Station in Amsterdam, kon Uytenhaak zijn visie kwijt over de relatie tussen een gebouw en de stad. De conflictueuze locatie hier zorgt voor de spanning in het gebouw.


woningbouw

Uytenhaak's grootschalige studentencomplex op de Utrechtse uithof (1999) was de eerste woningbouw op deze locatie. Een poortgebouw werd gevormd door twee parallelle flatgebouwen, verbonden door vier woonbruggen. De enorme schaal van dit poortgebouw sluit aan bij die van de universiteitsgebouwen. De schaal van het laagbouwdeel past beter bij het omliggende weidelandschap. In het complex wordt een dichtheid van duizend kamers per hectare bereikt.

Het woongebouw Hoop, Liefde en Fortuin (2002) in het Amsterdamse Oostelijk Havengebied heeft een kenmerkende, schuin voorover hellende gevel en een over meer dan honderd meter aflopende hoogte. De gevel is opgebouwd uit betonnen elementen waarin een stippenraster verwerkt is naar ontwerp van beeldend kunstenaar Willem Orenbeek. Achter de uniforme gevel zijn stadswoningen, appartementen en bejaardenflats gehuisvest.


overige gebouwen


Het Dynamisch Kantoorgebouw (1997) in Haarlem is een gebouwd experiment, waarin geprobeerd wordt met wisselwerkplekken meer werknemers in een ruimte te passen en de interactie tussen werknemers te verhogen. Het is in opdracht van de rijksgebouwendienst gebouwd voor het ministerie van VROM. De gevel bestaat uit betonnen elementen, waarin groene glasscherven verwerkt zijn. Kleine verspringende lichthoven zorgen voor de toetreding van veel daglicht.

Voor de Technische Universiteit Eindhoven bouwde Uytenhaak het gebouw Cascade (1999). Door het gebruik van een golvende vormbaksteen ontstaat reliëf in de gevel.

innovatieprijs

In 2008 heeft Rudy Uytenhaak Architecten de Industrials de Excellence in Composite-prijs gewonnen, een innovatieprijs voor architecten die een belangrijke bijdrage leveren aan de toepassing van composieten in de bouw. De prijs werd binnengesleept met het ontwerp van de composiet gevelelement voor de nieuwbouw van de Faculteit Levenswetenschappen in Groningen (2009).       

Naamloos
Edit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.