FANDOM


Trapgevel

Een trapgevel is een topgevel die naar boven, aan twee zijden tegelijk, trapsgewijs smaller wordt. De toplijnen klimmen zodoende trapsgewijs met de schuine dakvlakken op, waarbij de trappen in de meeste gevallen zijn afgedekt met een natuurstenen plaat of ezelsrug.

Toepassing

De oudste trapgevels dateren uit de twaalfde eeuw en zijn gebouwd in romaanse stijl. Ook in de middeleeuwen werd de trapgevel toegepast, mogelijk geïnspireerd op de kanteel van de vele middeleeuwse kastelen.
De trapgevel werd echter vooral toegepast in de periode 1600-1665, ten tijde van de renaissancebouw. In Nederland was de verspreiding van de trapgevel vooral het werk van de Amsterdamse architect Hendrick de Keyser. Zijn trapgevels werden gekenmerkt door grote trappen, gering in aantal en dikwijls ongelijk van sprong.

Opvolgers

De halsgevel, een topgevel die in feite bestaat uit een trap met een enkele trede, is ontstaan uit de trapgevel. De verhoogde halsgevel geldt als overgangsvorm van de trap- naar de halsgevel.
Ten tijde van de neorenaissance en neogotiek, in de negentiende eeuw, keerde de trapgevel tijdelijk terug in de architectuur. In de twintigste eeuw werden trapgevels vooral toegepast door traditionele architecten als Alexander Jacobus Kropholler en Hendrik Willem Valk.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.