FANDOM


De neoclassicistische en later rationalistische architect Heinrich Tessenow was met zijn sobere, minimalistische stijl een wegbereider voor het Bauhaus. Daarnaast zorgde hij voor een vernieuwing in de theaterbouw met het Festspielhaus in tuinstad Hellerau, Dresden. Ook wordt zijn naam vaak in één adem genoemd met zijn beroemdste leerling Albert Speer, architect van de nazi's tijdens de Tweede Wereldoorlog. 

Opleiding

De in 1876 in Rostock geboren Tessenow genoot zijn opleiding in zijn geboorteplaats Leipzig en aan de Technische Hochschule in München. In 1910 vestigde hij zich als zelfstandig architect in Hellerau. Hij was daarnaast docent in onder meer Wenen (1913-1918) en Hellerau (vanaf 1918) en werd uiteindelijk hoogleraar in Berlijn (vanaf 1926)/
Architect Heinrich Tessenow

Heinrich Tessenow

Tessenows ideeën en architectuur

De loopbaan van Tessenow is in te delen in twee fasen. De eerste fase begint in 1902 wanneer hij zijn werk baseert op de traditie van de Arts-and-Crafts beweging. Hij ontwierp destijds verschillende landhuizen die passen bij de Engelse Domestic Revial, maar ook een weergave zijn van de toenemende behoefte aan vereenvoudiging van de vorm. In 1908 kwamen de kenmerkende elementen naar voren die karakteristiek zouden blijven voor het werk van de Duitse architect: primastisch gesneden vormen, gladde vlakken, zadeldaken, begroeide galerijen en fijn gelede ramen.In zijn geschriften Woningbouw (1909) en Ambacht en stad (1919) streefde hij naar bezinning op bouwkundige waarden. Deze waren volgens hem verloren gegaan in de clash tussen de zoektocht naar nieuwe stijlen en het historisme. Ook gaf hij voorstellingen van nieuwe manieren van wonen en leven.

Tuinstad Hellerau

Op grond van zijn theorieën werd Tessenow aangesteld als een van de architecten voor Gartenstad Helerau, destijds zo'n vijf kilometer van Dresden gelegen. Het project was geïnitieerd door de Deutsche Werkstätten, een
Huis garden hellerau

Houses in Hellerau Garden City

fabrikant van moderne meubelen. Rondom de nieuwe fabriek moesten arbeiderswoningen verrijzen.

Tessenow koos er samen met de andere architecten Hermann Muthesius en Richard Riemenschmid voor om het gebied in te richten volgens het model van de Engelse tuinstad. Hierin was voldoende levensruimte voor alle bewoners en nam de natuur een belangrijke plaats in. Hellerau was een voorloper van legendarische stedenbouwkundige projecten als de bouw van de Russische stad Magnitogorsk en Bhubaneswar in India. Het beroemdste bouwwerk van Tessenow is het culturele centrum van Hellerau: het Festspielhaus uit 1912. De inrichting van het gebouw, zonder bühne en stoelen voor het publiek, baarde destijds zoveel opzien dat het een pelgrimsoord werd voor kunstenaars. Onder meer Henry van de Velden en de schrijver Franz Kafka bezochten één van de jaarlijkse Sommerspiele.

Rationalisme

Rond 1925 zocht Tessenow toenadering tot het rationalisme. Een goed voorbeeld hiervan is het zwembad Berlin-Mitte (1927-1930). In 1930 kreeg Tessenow de opdracht om een monument te maken voor de slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog. Als locatie werd de Neue Wache gekozen, een voormalige Pruisische bewakingspost die was ontworpen door Karl Friedrich Schinke. Hij doopte het interieur van de bewakingspost om tot speciale gedenkplaats.  

leerling Albert Speer


Speer zei eens dat zijn leermeester verteld had, dat 'het simpelste werk niet altijd het beste is, maar het beste werk wel heel simpel'. Doordat hij dit principe doorvoerde in zijn werk werd het door de nazi's bestempeld als bolsjewistische architectuur. Vanaf 1933 kreeg hij daarom geen opdrachten meer. Ook zijn leerling Speer heeft dit als architect van 'het Derde Rijk' niet kunnen voorkomen, maar heeft altijd respect voor Tessenow behouden.

In 1947 werd Tessenow gerehabiliteerd in zijn functie aan de Berlijnse universiteit. Drie jaar later overleed hij. Het architectuurideaal van Tessenow is voortgezet door rationalisten zoals Giorgio Grassi.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.