FANDOM


Superstudio was een radicale experimentele architectuurgroep, opgericht in Florence door Adolfo Natalini en Christiano Toraldo di Francia. Andere leden van de groep waren Gian Piero Frassinelli, Alessandro Magris, Roberto Magris en Alessandro Poli. De groep heeft bestaan van 1966 tot 1978.

Architecten

Anti-design cultuur

De groep kwam in opstand tegen heersende modernistische doctrines. Zo verwierp Superstudio de modernistische gedachte dat architectuur de wereld kan verbeteren en dat technologie ongekende mogelijkheden heeft. Tegenover dit modernistische vooruitgangsgeloof stelde Superstudio negatieve utopieën. Maar de groep verwierp niet alleen het geloof van het modernisme, het beschuldigde de stroming er zelfs van sociale- en milieuproblemen te hebben verslechterd.

Superstudio design ding

Recalcitrante architectuur

De groep verkondigde haar ideeën door middel van lessen aan de universiteit van Florence, waar de leden ook gestudeerd hadden. Daarnaast trokken ze de aandacht met uiteenlopende projecten, in de vorm van performances, fotocollages, sketches en films. Superstudio uitte de ideeën onder het motto van een nieuwe 'anti-design cultuur'. Il Monumento Continuo (1969) werd het symbool van Superstudio: een eindeloos monochroom rastermonument dat hun kritiek op de contemporaine, abstracte stedenplanning en absurde urbanisatie weergeeft. Een ander ironisch avant-gardistisch idee was het voorstel om Florence onder water zetten en van de domkoepel een watersportattractie te maken.

Tijdsbeeld

De ideeën van Superstudio kwamen niet uit de lucht vallen. Eind jaren zestig kwamen er veel mensen in opstand tegen de heersende consumptiemaatschappij. Kunstenaars als Joseph Beuys en Nam June Paik, maar ook architecten zoals Archizoom en Hans Hollein, verzetten zich.

Einde

Toen de groep in 1978 het gevoel kreeg dat hun werk de kapitalistische architectuur niet ten val kon brengen, werd besloten Superstudio op te heffen. De leden gingen vervolgens individueel door met verschillende projecten. Superstudio heeft veel invloed uitgeoefend op de architectuurwereld, zowel op architectengroepen zoals Studio Alchymia en Foreign Office Architects, als op individuele kunstenaars als Rem Koolhaas.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.