FANDOM


Berlage plan zuid

Plan Zuid van H.P. Berlage

Plan voison paris

Plan Voisin van Le Corbusier

Het plan dat is opgesteld voor de bouw of herstructurering van een gebied in een stad of dorp. Het voldoet aan de eisen die zijn gesteld aan ruimtelijke en functionele aspecten, zoals deze vaak beschreven zijn in een masterplan. Het stedenbouwkundig plan schept vaak weer het kader voor kleinschaligere plannen.

Bekende stedenbouwkundige plannen zijn Plan Zuid van H.P. Berlage en Plan Voisin van Le Corbusier. Ook aan het stadscentrum Almere en Roombeek in Enschede hebben stedenbouwkundige plannen ten grondslag gelegen.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.