FANDOM


Stedelijk dak

stedelijk dak

‘In de stad van nu is alles te groot en te klein, te ver en te dichtbij, te veel en te weinig, te veel en te weinig hetzelfde, te veel en te weinig anders. Daarom werd alles op alles gezet om te trachten dit huis als een kleine stad te bouwen, uitgaande van de erkenning dat de stad als een groot huis moet zijn.’

In tegenstelling tot de gangbare ‘functionele stad’ stond de Forumgroep een andere samenlevingsvorm voor ogen. Om dit te illustreren formuleerde zij de schijnbaar paradoxale woordbeelden ‘geordende kasbah’ en ‘labyrintische helderheid’. De geordende kasbah refereerde enerzijds naar een chaotische Noord-Afrikaanse nederzetting, anderzijds naar een systematische ordening in deze chaos.

Aldo van Eyck, die de begrippen in 1959 introduceerde, zag in deze duo-fenomenen (polariteiten) orde en chaos weer samenspelen. Volgens Van Eyck heeft een rechtlijnig denken van het functionalisme deze fenomenen gescheiden – de orde was heilig en de chaos moest worden vermeden. Daarom vond hij dat er ruimtes en vormen geschapen moesten worden die uitgingen van de kracht van de menselijke verbeelding, zodat de gescheiden duo-fenomenen weer verenigd kunnen worden; duo-fenomenen als individu-gemeenschap, groot-klein, veel-weinig, beweging-rust. De architectuur moest dus volgens Van Eyck ambivalent en veelzinnig zijn.Uit de Afrikaanse stedebouw, met name de kasbah, haalde Van Eyck het idee dat de complexiteit van de samenleving en de menselijke emotionele en sociale behoeften in de bouw moest worden weerspiegeld.


Een belangrijke doelstelling van het structuralisme was het ‘ruimte geven’ van sociale structuren. Een gebouw moet meer zijn dan een optelsom van functies. In deze stroming, met een humanistische grondslag, stond de mens centraal, en vooral zijn sociale contacten. Om die uit te lokken stonden de architecten van het structuralisme een multifunctioneel ruimtegebruik voor; dat zou veel verschillende mensen uitnodigen tot ontmoetingen. De strikte functiescheiding en overzicht uit het functionalisme maakt plaats voor multifunctionaliteit en onoverzichtelijkheid. Deze aanpak resulteerde in complexe, labyrintische bouwwerken van trappetjes, nisjes en steegjes waarin je ogenblikkelijk de weg kwijtraakt. Het idee erachter is dat zij mensen zou kunnen uitnodigen tot een ontmoeting, waardoor het structuralisme ook wel eens ontmoetingsarchitectuur wordt genoemd.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.