FANDOM


Kfkla

dit is Charlotte Ida Anna Beese en ze werd in 1903 in Duitsland geboren.

Charlotte (Lotte) Ida Anna Stam-Beese heeft als stedenbouwkundige en architect een belangrijke bijdrage geleverd aan de Rotterdamse wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog. Daarnaast hielp ze haar toenmalige man Mart Stam bij het ontwerp van steden in de voormalige Sovjet-Unie. Haar bekendste ontwerp is de wijk Pendrecht (1947-1953) in Rotterdam.

Bauhaus

Beese groeide op in Breslau dat destijds nog tot Duitsland behoorde. Na haar toelatingsexamen tot het Bauhaus ging ze daar architectuur en weefkunst studeren, maar moest dit afbreken omdat ze een verhouding had met de getrouwde docent Hannes Meyer. Wel vertrok ze in 1930 met hem en enkele andere (communistische) geestverwanten naar de Sovjet-Unie. Ze ontmoette daar Mart Stam, met wie ze in 1934 trouwde.

vlucht

Ze werkte mee aan de ontwikkeling van steden als Magnitogorsk en Makejewka, maar werd nog in het jaar van haar huwelijk met Stam verjaagd door de machthebbers. Ze vestigde zich in Amsterdam, waar ze in 1944 alsnog haar bouwkundig diploma haalde. Dit deed ze onder Willem van Tijen , met wie ze toen samenwerkte. Rotterdam Twee jaar later kwam ze in dienst bij de Dienst voor Stadsontwikkeling en Wederopbouw in Rotterdam, waarbij ze vooral wijken ontwierp. Van haar hand kwamen onder meer Kleinpolder, Ommoord en Pendrecht. Laatstegenoemde wijk bestond uit vier kleine buurten, die van elkaar waren gescheiden door groenstroken met gemeenschappelijke gebouwen.
Jhff

St. Bavokerk in Pendrecht

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.