FANDOM


Het Panthéon in Parijs was in eerste instantie gebouwd als kerk om de reliekschrijn van Sint Geneviève te herbergen. Vrijwel meteen na zijn completering in 1789 veranderde de revolutionaire regering zijn functie tot grafkamer der grote Fransen.

bouwgeschiedenis


In 1744 werd koning Lodewijk XV door ziekte getroffen. De koning beloofde dat als hij spoedig zou herstellen, hij een kerk ter ere van de patroonheilige van Parijs zou laten bouwen. Lodewijk herstelde en gaf de markies de M ari gny de opdracht om de beloofde kerk voor Sint Geneviève te laten bouwen. De Marigny vertrouw de zijn protégé Jacques-Germain Soufflot het karwei toe.

Als locatie werd de oude abdij van Sainte-Geneviève gekozen. De funderingen werden in 1758 gelegd en in 1763 werd de crypte afgerond. Op 6 september 1764 legde koning Lodewijk XV de eerste steen van de eigenlijke kerk. Bij deze ceremonie was het toekomstige portaal op een groot doek geschilderd.

Phanteon parijs

Paris Pantheon


Tijdens de bouwwerkzaamheden verzetten katholieke geestelijken zich tegen een kerk met de plattegrond van een Grieks kruis. Soufflot herzag zijn plan en verlengde de west-oostas bij het koor met een travee. Bij de ingang past hij eenzelfde wijziging toe.

In 1769 waren de muren klaar, maar niet lang daarna werd reeds de stabiliteit van het ontwerp (en met name de te bouwen koepel) betwijfeld. Hiermee begon de eerste kritiek op het ontwerp van de kerk. Bovendien zetten de muren niet goed wegens slecht uitgevoerd metselwerk, waarmee de kritiek nog heviger werd.

In 1780 stierf Soufflot, nog voor de bouw afgerond kon worden. Jean-Baptiste Rondelet en Maximilien Brébion vervolgden de werkzaamheden tot de afronding in 1790.


nieuwe bestemming


Nog voordat de kerk geconsacreerd kon worden, veranderde de Assemblée constituante (het eerste gekozen parlement van Frankrijk) de bestemming ervan in een "Pantheon der grote mannen". Het parlement gaf Quatremère de Quincy de opdracht het gebouw voor deze nieuwe bestemming aan te passen.

De Quincy liet verschillende wijzigingen aanbrengen. Zo werden de klokkentorens gesloopt, omdat deze overbodig waren geworden. Om de structuur van het gebouw te versterken, werden 38 van de 42 ramen dichtgemetseld. Hierdoor veranderde de lichtinval sterk; in plaats van te baden in het licht, is het onderste gedeelte van het interieur nu in een schemering gehuld. Het licht dat door de koepel valt, wordt op deze manier sterker geaccentueerd. Helaas veranderde deze ingreep ook de luchtcirculatie in het gebouw, waardoor de luchtvochtigheidsgraad toenam. Hierdoor ontstonden er later scheurtjes en roest.

Het gebouw zou nog twee maal tot kerk worden benoemd, alvorens definitief Pantheon te worden op 26 mei 1884.

phanteon van binnen. ontwerp


Soufflet past bij het eerste ontwerp voor de kerk verschillende bouwstijlen toe, maar de kerk met koepel kan gezien worden als een neoklassiek gebouw. Het gebouw had oorspronkelijk de vorm van een Grieks kruis, maar met de twee extra traveeën is het formaat sterk aangepast (110 bij 84 meter). Het gebouw is 83 meter hoog.

Het [middenschip]] is gewelfd en wordt ondersteund door steunberen boven de zijbeuken. Soufflot gebruikte Corinthische zuilen die bij het voorportaal een triangulair fronton dragen. Het voorportaal is geïnspireerd op het Pantheon te Rome. De vier beuken alleen kunnen de laterale krachten die de zware koepel tot gevolg heeft, niet weerstaan. Daarom heeft men het steen moeten wapenen met metalen spanten. Deze methode vereist een regelmatig onderhoud, zodat er geen vocht bij de spanten komt. Dit zou namelijk de steen kunnen doen scheuren.

De koepel die de kerk draagt, bestaat uit drie delen. De buitenste koepel is uit steen en bedekt met loodstrippen. De binnenkoepel heeft een cassetteplafond, waarbij zich in het midden een oculus bevindt. Deze lage koepel steunt op het onderste gedeelte van de tamboer. Tussen de buiten- en binnenkoepel bevindt zich een derde koepel. Deze heeft een parabolische vorm en ondersteunt de stenen lantaarn, die meer dan 5000 kilo weegt.

Momenteel zijn er 65 helden van Frankrijk begraven in het Panthéon, waaronder Soufflot als ontwerper van het gebouw

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.