FANDOM


De Ronde Lutherse Kerk, Nieuwe Lutherse Kerk, Koepelkerk of Sonesta Koepel werd in de periode 1668-1671 gebouwd in de hoofdstad. Na een brand in 1822, waarbij alleen de buitenmuren overeind bleven staan, werd de kerk in 1826 herbouwd.

geschiedenis

In de zeventiende eeuw groeide het ledental van de Lutherse Kerk in Amsterdam sterk door de toestroom van immigranten uit het Oostzeegebied. Het oude kerkgebouw werd te klein en er werd besloten tot de bouw van een nieuwe kerk. Bouwmeester Adriaan Dortsman
Gebouw adriaan dortsman

De ronde Lutherse kerk die door Adriaan Dortsman is ontworpen

kreeg opdracht tot het bouwen van dit nieuwe gebouw en ontwierp een koepelkerk. De lutheranen hadden namelijk geen toestemming van het Amsterdamse stadsbestuur om een toren op hun kerk te bouwen, dat mochten alleen de gereformeerden. De koepel met daarop een lantaarn was een goede oplossing voor dit probleem. Bovenop de lantaarn werd een zwaan, het symbool van de lutherse kerk, geplaatst.

klassiek gebouw


Dortsman bouwde volgens de neoclassicistische stijl. Bij de Lutherse Kerk komt dit tot uiting in het gebruik van Dorische pilasters die als ribben op het gebouw bevestigd zijn en grote rechthoekige ramen Het gebouw oogt klassiek door de ronde vorm en door de reliëfranden die op het gebouw zijn bevestigd, waardoor het een zekere gelaagdheid krijgt. Verder zijn er nauwelijks versieringen aangebracht, wat kenmerkend is voor het sober-classicisme. Dortsman ontwierp voor deze kerk een zeer functionele waaiervormige plattegrond. Als kerk is het gebouw uniek, omdat het de enige protestantse kerk in Nedeland is met een cirkelvormig grondplan.

Herbouw


In 1822 brak er een brand uit en brandde de kerk vrijwel geheel af. In 1826 werd de kerk [[[herbouwd]] door architecten Tieleman Franciscus Suys en Jan de Greef. Zij maakten een paar aanpassingen in het oorspronkelijke ontwerp. Zo kreeg de voorheen gladde koepel nu ribben en werden zowel de hoogte van de koepel als de lantaarn aangepast.

In 1935 was de lutherse gemeenschap zo gekrompen, dat de ooit vanwege ruimtegebrek gebouwde kerk niet langer nodig was. Het kerkgebouw kreeg vanaf dat moment steeds een andere functie. In 1975 werd de kerk in gebruik genomen door het nabijgelegen Sonesta Hotel en sindsdien doet ze dienst als congres- en concertzaal. De naam werd hierbij gewijzigd in Sonesta Koepel.

In 1993 werd de kerk wederom getroffen door een brand. Deze keer minder ernstig dan in 1822, maar het restaureren van de schade was erg duur. Tegenwoordig is de koepelkerk onderdeel van het Renaissance Amsterdam.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.