FANDOM


Rijksmuseum

Rijksmuseum gerenoveerd

Het Rijksmuseum Amsterdam is het grootste en belangrijkste kunst- en geschiedkundig museum van Nederland met ongeveer 1 miljoen voorwerpen in zijn collectie. Het museum is eigendom van de staat en heeft als doel een overzicht van de Nederlandse kunst en geschiedenis te tonen aan een breed publiek. Het bevat onder meer topstukken van de schilder Rembrandt van Rijn.

bouwwerk

In 1876 begon de bouw van het Rijksmuseum aan de rand van Amsterdam. Het bouwwerk werd ontworpen door de beroemde architect Pierre Cuypers, die de ontwerpwedstrijd voor het museum won. Hij had een ontwerp in historische stijl gemaakt, een mengeling van gotiek en renaissance. Velen waren hier niet gelukkig over en vond het gebouw te middeleeuws en te weinig écht Nederlands. Toch werd het museum in 1885 officieel geopend.

Het museum is een enorm bouwwerk, met een symmetrische vorm en aan weerszijden van een centrale as binnenplaatsen met daaromheen drie vleugels. De acht torens van het overwegend bakstenen gebouw zorgen voor een levendig effect. De decoraties op de gevels, borstbeelden en namen van kunstenaars, verwijzen naar wat er binnen te zien: de kunst en de geschiedenis van Nederland. Midden door het gebouw loopt  een publieke doorgang die een verbinding vormt tussen het oude centrum van Amsterdam en de nieuwe wijken die aan het einde van de negentiende eeuw verrezen.

renovaties en uitbreiding

In de loop van de tijd moest het Rijksmuseum meerdere malen gerenoveerd en uitgebreid worden. Zo werden tussen 1904 en 1916 aan de zuidwestzijde zalen aangebouwd. In de jaren 1950 en 1960 werden de oorspronkelijke twee binnenhoven volgebouwd om meer zaalruimte te creëren. In de jaren '70 bereikte het aantal bezoekers recordhoogtes, tot bijna anderhalf miljoen per jaar. Het gebouw ging steeds minder voldoen aan de moderne eisen van een museum. In 1999 werd daarom in een kamerbreed gesteunde motie besloten tot een grote renovatie van het Rijksmuseum. Naar verwachting zal het Nieuwe Rijksmuseum in 2010 worden geopend.

het Nieuwe Rijksmuseum

Omdat het Rijksmuseum een labyrint van ruimtes vormde, waar het publiek makkelijk verdwaalde en de collectie niet onder optimale condities getoond kon worden, was er één belangrijke voorwaarde die aan het ontwerp voor Het Nieuwe Rijksmuseum werd gesteld. Deze voorwaarde was dat de publieksfunctie hersteld moest worden, zonder de monumentale waarde van het gebouw aan te tasten. Het Spaanse architectenbureau Cruz y Ortiz werd door de rijksbouwmeester Jo Coenen voorgedragen voor het nieuwe ontwerp van Het Nieuwe Rijksmuseum, omdat zij gespecialiseerd zijn in het inpassen van nieuwe gebouwen in een bestaande, monumentale omgeving. Cruz en Ortiz hebben met hun ontwerp een idee gevolgd waarin consequent aan de voorwaarde wordt voldaan: het Nieuwe Rijksmuseum wordt een transparant gebouw dat het architectonische concept van Pierre Cuypers doet herleven.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.