FANDOM


De term pijler kent een drietal betekenissen:

  1. Ander woord voor pilaar. Vaak gebruikt als benaming voor steunbeer/steunpilaar.
  2. Een steunpunt tussen de landhoofden
    D

    pijler

    voor de liggers of gewelven van een brug of dam. De Oosterscheldekering wordt bijvoobeeld ook wel de pijlerdam genoemd.
  3. Vrijstaande drager van een bovenbouw. Een pijler heeft veelal een vierkante, rechthoekige of kruisvormige (kruispijler) horizontale doorsnede. Een ruitvormige, ronde of veelhoekige doorsnede komt echter ook voor. Een ronde pijler wordt vaak zuil genoemd, ook al voldoet deze niet aan de klassieke orderegels. Op een pijler rusten meestal bogen of gewelfribben, al dan niet met een kapiteel er tussenin. De Romaanse pijler wordt sinds het midden van de zestiende eew vaak geflankeerd door halve zuilen. Deze halfzuilen vormen samen met de pijler één geheel. De pijlers die stammen uit de Gotiek hebben vaak de vorm van een bundelpijler.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.