FANDOM


Ontwerp marcello piacentini

ontwerp marcello piacentini

MarcelloPiacentini

marcello piacentini

De lange carrière van de Italiaanse architect Marcello Piacentini (1881-1960) leent zich uitstekend om het verloop van een kunstzinnige periode tijdens het fascistische regime te illustreren.

ontstaan van een nieuwe stijl


Piacentinii werd in 1881 in Rome geboren en werd opgeleid in het atelier van zijn vader, Pio Piacentini, en aan het Instituut voor Schone Kunsten in zijn geboortestad. Aanvankelijk richtte Marcello zich op het eclectische classicisme in de geest van de Ecole Des Beaux-Arts. Zijn eerste bouwwerken waren vooral tijdelijk van aard, in de vorm van het Italiaanse paviljoen op de Wereldtentoonstellingen in Brussel in 1910 en in San Fransisco vijf jaar later.

De Corso-bioscoop in het centrum van Rome is het begin van een stilistische omslag. Piacentini maakte gebruik van internationale voorbeelden in zijn ontwerpen. Voor enkele private villa's en kleine paleizen in Rome hanteerde hij Duitse traditionalistische en neobarokke stromingen.

Onder invloed van Marcello Piacentini, verklaarde het Nationaal Genootschap van Architecten dat de rationalistische architectuur niet samen kon vallen met de retorische aanspraken van het fascisme. Hij raakte daardoor ook veel in conflict met de groep van jonge rationalisten MIAR. Als tussenweg presenteerde Piacentini zijn 'stile littorio'. Een voorbeeld van deze stijl is de Revolutionaire Toren in Brescia (1932).

Piacentini en het fascisme
Marcello Piacentini stond aan het hoofd van de fascistische Raggruppamento Architetti Moderni. Hij was een invloedrijk jurylid bij prijsvragen en aanbestedingen voor openbare gebouwen en stadsuitbreidingen. Bij het ontwerp voor de Universiteit van Rome (1932-1935) stelde Piacentini richtlijnen op voor de negen architecten met wie hij samenwerkte. Deze richtlijnen waren gebaseerd op herhaling van enkelvoudige elementen en vormden letterlijk en figuurlijk het fundament van de officiële fascistische stijl.

In 1936 werd Piacentini projectleider van het spectaculairste bouwplan van het fascistische regime: de Wereldtentoonstelling van Rome. Dit grootse project werd onderbroken door de Tweede Wereldoorlog en de val van het regime. Ook zijn meest bekritiseerde werk, de Via della Conciliazione, werd pas na zestien jaar in 1950 voltooid.

Piacentinina de val van het fascisme


Na de val van het fascistische regime verdween Piacentini grotendeels uit beeld. Niettemin bezorgden zijn professionele contacten hem nog enkele nieuwe opdrachten. Het werk aan het einde van zijn leven stond in het teken van culturele continuïteit met het vooroorlogse tijdperk. Een voorbeeld hiervan is de omstreden herstructurering van het gebied van het Palazzo della Ragione in de provincie Ferrara uit 1954.

De arbiter elegantiarum, 'scheidsrechter van de smaak', van de Italiaanse architectuur tijdens het fascistische regime overleed in 1960.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.