FANDOM


Wikia opdracht

Alessandro Pasqualini

Alessandro Pasqualini werd in 1493 geboren in het Italiaanse Bologna. Hoewel de adellijke Pasqualini eigenlijk was opgeleid tot goudsmid, werkte hij vooral als architect. Hierin vormde hij overigens geen uitzondering; zelfs grondleggers van de Italiaanse renaissancestijl zoals Filippo Brunelleschi en [Alberti]] waren van huis uit ambachtslieden en hadden evenmin een opleiding tot architect genoten. Net als hen paste Pasqualini in het beeld van de veelzijdige renaissancemens.

Noord-Europa

Pasqualini vertrok net als veel andere Italiaanse kunstenaars in de zestiende eeuw naar Noord-Europa. Daar zat men te springen om vakmensen met kennis van zaken over de renaissancestijl, zoals over de toepassing van ornamenten en vestingbouw. Hij kwam in dienst van Floris van Egmond, graaf van Buren, heer van IJsselstein en leenheer van Grave, voor wie hij tussen 1532-1535 de onderste vier lagen van kerktoren van de oude Sint-Nicolaaskerk in IJsselstein ontwierp. De bovenkant van de kerk is na een brand in 1911 herbouwd in de stijl van de Amsterdamse School. Met deze opdracht werd Pasqualini een van de eersten die de zuivere renaissancestijl toepaste in gebouwen in de Noordelijke Nederlanden. Collega's van hem in dit opzicht waren Tomasso Vincido (1493-1536), die omstreeks 1520 in dienst kwam bij Hendrik van Nassau als 'bouwmeester', en Donato de'Boni Pellizuoli, die omstreeks 1540 door Keizer Karel naar Antwerpen werd gehaald om te werken aan de versterkingen rond die stad.

overige werken

Eveneens voor Floris van Egmond ontwierp hij in 1538 galerijen voor het kasteel van Buren. In dienst van de zoon van Floris, Maximiliaan, werd Pasqualini ingezet als vestingbouwer. Hij was actief in Kampen en Leerdam en maakte een ontwerp voor de stad Buren. Ook werkte hij in Amsterdam aan de vernieuwing van de stadsmuur tussen de Sint-Anthonispoort en de Schreierstoren. In 1540 verbouwde hij de toren van de Sint-Elisabethskerk in Grave, ook de Vrouwenpoort in Buren en de Benschoterpoort in IJsselstein moeten aan hem worden toegeschreven. Na de dood van Maximiliaan in 1548 kwam Pasqualini tot aan zijn eigen overlijd en in 1559 in dienst van hertog Willem V van Gulik, Kleef en Berg. Het werk

IJsselstein church foto wikia

Kerk in IJsselstein die Alessandro Pasqualini ontworpen heeft.

dat Pasqualini verrichte aan het kasteel van Buren geldt als een van zijn belangrijkste verdiensten. Helaas is dit kasteel in 1806 gesloopt en zijn er slechts een paar decoratie-elementen bewaard gebleven. Eigenlijk is de toren van IJsselstein het enige overgebleven werk van de Italiaan, waardoor dit bouwwerk als zijn bekendste de geschiedenis is ingegaan.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.