FANDOM


450px-Tilburg kerk
In de Rooms-katholieke Kerk is een parochie een lokale gemeenschap van gelovigen, waarvan de herderlijke zorg meestal aan een pastoor is toevertrouwd.

De pastoor kan hiervoor worden bijgestaan door een parochievicaris, beter bekend als kapelaan (in Nederland) of onderpastoor (in Vlaanderen). Een uitzondering is de eigen parochie van een bisschop, rond de kathedraal, waarvan hij titularis is maar meestal de pastorale zorg delegeert aan een plebaan. Ook de Anglicaanse Kerk, Orthodoxe Kerk en aan Lutheraanse zijde de Zweedse Kerk kennen parochies.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.