FANDOM


Paleis het loo

Paleis het Loo

Paleis het loo tuin

Tuin van paleis het Loo

Paleis het Loo in Apeldoorn, ook wel 'het tweede Versailles' genoemd, is in 1686 gebouwd en was lang in gebruik als Koninklijk Paleis. Na een reconstructie in de jaren 1976-1982 is het paleis sinds 1984 opengesteld voor publiek en in gebruik als Nationaal Museum.

Het ontwerp en de bouw

Stadhouder Willem III (1650-1702) kocht in 1684 het middeleeuwse kasteel. Het Loo, sindsdien het Oude Loo genaamd, om op het bijbehorende terrein een nieuw jachtslot te bouwen. In 1685 begon de bouw onder leiding van de Nederlandse architecten Jacob Roman en Johan van Swieten. De Franse ontwerper Daniël Marot werd bij de bouw betrokken toen gedeelten al voltooid waren. Zijn invloed is dan ook vooral terug te zien in de aanleg van de tuin en het interieur.

Bij de Academie Royale d' Architecture werd een aanvraag gedaan voor een ontwerp van het nieuwe paleis. In hoeverre het geleverde voorstel uiteindelijk is gebruikt bij het ontwerp is niet bekend. Het nieuwe vorstenverblijf werd een gesloten, rechthoekig bouwblok dat door middel van twee gebogen zuilencolonnades verbonden was met twee langwerpige lagere dienstgebouwen aan het voorplein. Het geheel kreeg een classicitisch uiterlijk. Symmetrie speelde bij het ontwerp een belangrijke rol. De vestibule, het trappenhuis en de grote zaal op de eerste verdieping vormden de centrale as. Aan weerszijden hiervan bevonden zich op de bovenverdieping de vorstelijke Appartementen, elk voorzien van antichambre, chambre, gaderobe en een kabinet. Op de begane grond  bevonden zich links en rechts van de vestibule de eetkamer en de appartementen voor de hovelingen. 

Naast het huis vormde de tuin in de zeventiende eeuw evengoed een symbool van aanzien. De tuin maakte dan ook deel uit van het ontwerp en met zijn Barokke stijl is deze uniek in Nederland.

Veranderingen

In de jaren 1692-1695 werden, naar aanleiding van het Engelse koningschap van Willem III en zijn vrouw Mary Stuart, de colonnades vervangen door vier paviljoens. Hierin werden een nieuwe eetzaal, een schilderijengalerij,  een Anglicaanse kapel en nieuwe appartementen ondergebracht. Nieuw was de toepassing van grote schuiframen in plaats van de traditionele zware kruiskozijnen.

Na de dood van Koning-Stadhouder Willem kwam Het Loo in 1732 in bezit van Willem IV (1711-1751). Zowel Willem IV als zijn zoon gebruikten het huis in de achttiende eeuw als jachtslot en zomerverblijf. Aan het begin van de negentiende eeuw werd het paleis als zomerverblijf ingericht door Lodewijk Napoleon (1778-1846). Het werd grijs-wit gepleisterd en voorzien van schijnvoegen die natuursteenblokken moesten suggereren. In 1815 werd Willem I (1772-1843) koning der Nederlanden en kreeg hij bij Koninklijk Besluit Het Loo als zomerverblijf toebedeeld. Zijn zoon verbleef weinig op Het Loo, in tegenstelling tot zijn kleinzoon koning Willem III (1817-1890) die het intensief bewoonde. In 1875 gaf hij opdracht tot de bouw van een kunstzaal tegen de oostvleugel. Ook liet hij een houten  theepaviljoen en een badtent bouwen in de tuin. Koningin Wilhelmina (1880-1962) gebruikte Het Loo als zomerresidentie. In 1911 besloot de regering het paleis gedeeltelijk te verhogen en aan de oostzijde uit te bouwen, waardoor de oorspronkelijke symmetrie verloren ging. 

nationaal museum in Apeldoorn

In 1970 werd besloten Het Loo in te richten als museum en om die reden terug te brengen in de oorspronkelijke zeventiende-eeuwse staat. In de periode 1976-1982 werd een veelomvattende reconstructie uitgevoerd van zowel het paleis als de tuinen. Dankzij de restauratie vormt Het Loo tot op de dag van vandaag het beste Nederlandse voorbeeld van een vorstelijk verblijf uit de tweede helft van de zeventiende eeuw.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.