FANDOM


Palazzo

Binnenplaats van Palazzo del Te

geschiedenis

Palezzo 2

Voorkant van de Palazzo del Te

Mantua was een belangrijk centrum van de renaissance, waar naast de architect Leon Battista Alberti ook beroemde schilders zoals Andrea Mantegna hun werk uitvoerden. De familie Gonzaga bezat een zeer invloedrijke positie in de stad. Zo was markies Lodovico Gonzaga degene die Alberti en Mantegna naar Mantua had gehaald en speelde zijn schoondochter Isabelle d'Este ook een zeer belangrijke rol in de kunstwereld. Haar zoon, Frederico Gonzaga, liet Romano naar Mantua komen om projecten voor hem te ontwerpen. De locatie deed eerst alleen dienst als onderdak voor de in heel Europa beroemde paarden van de Gonstaga's. Toen Frederico hevig verliefd werd op de reeds getrouwde Isabella Boschetti liet hij voor haar het Palazzo del Tè ombouwen tot Villa Suburbana.

het gebouw

Palazzo del Tè is een villa met een ommuurde hof en tuin aan de oostzijde. Het gebouw is door de details en het vrije gebruik van de klassieke traditie een opvallende verschijning en een schoolvoorbeeld van het maniërisme geworden. In het gebouw wordt met allerlei klassieke motieven geëxperimenteerd: klassieke zuilen zijn verdraaid, timpanen doorbroken en trigliefen bewust lager gezet dan de architraaf waar ze op horen. Ook met klassieke verhoudingen is gespeeld. Zo staan zuilen op ongelijke afstand van elkaar en wordt symmetrie bewust vermeden. De oost-façade is bovendien anders dan de andere façades door de toevoeging van een rij palladiaanse zuilen.

interieur

In het interieur zijn uiteenlopende thema's te herkennen uit de mythologie, de klassieke oudheid en de astrologie. De Zaal der Paarden herinnert aan de oude functie van het gebouw en de liefde van de familie voor paarden. Andere opvallende zalen zijn de Caesarzaal, waar op het gewelf gebeurtenissen uit de moderne en oude geschiedenis worden verbeeld, en de Zaal der Reuzen, waar een fresco het verhaal van de goden die een opstand van de reuzen neerslaan toont. De schilderkunst in laatst genoemde zaal is ook maniëristisch te noemen door de bizarre en onrustige decoraties. De toeschouwer wordt hier als het ware opgenomen in de chaotische gebeurtenissen die zijn uitgebeeld, wat nog versterkt wordt door het feit dat er geen grens is tussen de muren en het plafond: de hele kamer is een onafgebroken scène.

heden'

Tegenwoordig wordt het museum nog steeds bewonderd en bezocht. Het Museo Civico del Palazzo Tè is erin gevestigd, waar onder andere een collectie Mesopotamische kunst tentoongesteld wordt.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.