FANDOM


Een ontwerp is een beschrijving van iets nieuws of een beschrijving van iets bestaands. Een ontwerp is dus een beschrijving (projectie of model) van de (toekomstige) werkelijkheid.

Een ontwerp kan bestaan uit bijvoorbeeld een tekstuele beschrijving, een Computer Aided Design model, een tekening, een patroon of een schaalmodel.

Vaak wordt, afhankelijk van de vakrichting, een voorvoegsel aan het woord ontwerp toegev
Ontwerp gebouw

Ontwerp

oegd;
  • Een bouwontwerp is een specifiek ontwerp toegepast in de bouw. Bij het bouwontwerp maken van een ontwerp in de bouw is er vaak sprake van een vijftal stappen die worden doorlopen:Initiatief, haalbaarheid, voorontwerp (VO), definitief ontwerp (DO) en Detailontwerp (bestek). Deze termen kunnen als ‘chronologische kapstok’ worden gezien. Het hanteren van deze fases betekent niet dat er een directe weg van A naar B is; immers, ontwerpen vertoont cyclisch gedrag en maar al te vaak keert men tijdens het proces op zijn of haar schreden terug. Ook de gebruikte terminologie is niet uniek. Naast initiatief wordt bijvoorbeeld ook oriëntatie gebruikt, naast haalbaarheid het begrip verkenning. In de fasen er na, die van het bouwproces zoals werkvoorbereiding, uitvoering, instandhouding enz. zullen er vaak ook ontwerpwerkzaamheden plaatsvinden. Denk alleen maar aan wijzigingen op het bestaande ontwerp of het ontwerpen van hulpconstructies. In feite herhaalt zich dan weer het hele proces.
  • Een kunstontwerp is een specifiek ontwerp toegepast in de kunst. Bij het ontwerpen in de kunst of toegepaste kunst worden in wezen vergelijkbare stappen doorlopen als bij het bouwontwerp, soms onder de naam industrieel ontwerp of productdesign. Afhankelijk van de wensen van de eventuele opdrachtgever worden schaalmodellen of schetsen gepresenteerd.

In het ontwerpproces veel toegepaste definities zijn;

  • Duurzame ontwikkeling Is een concept waarin ecologische, economische en sociale belangen met elkaar in evenwicht zijn.
  • Industrieel ontwerpen. Een specifieke ontwerpmethode die zich richt op het ontwikkelen van producten die industrieel in massa- of serieproductie worden vervaardigd.
  • Ontwerpspecificatie. Is een document waarin de ontwerp karakteristieken opgesomd worden.
  • Marktintroductietijd. De benodigde tijd om een product of dienst te ontwerpen zodat het op de markt gebracht kan worden.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.