FANDOM


Obelisk

Obelisk

Een obelisk is een gedenknaald. Het gaat om een soms monolithische vierkante, naar boven toe iets dunner wordende zuil of kolom, met een piramidevormige stompe punt, meestal van graniet gemaakt.

Deze gedenknaald werd in de oud-Egyptische cultuur voor de tempels opgericht, soms paarsgewijs. Men beschouwt de obelisk als de opvolger van de Benben-steen. De stenen gedenknaald wordt door sommige geleerden gezien als een fallussymbool, anderen zien er de stralen van de zon in. De teksten die in hiërogliefen aangebracht zijn, bevatten meestal de koningstilulatuur van de regerende farao. Het grootste deel van de Egyptische obelisken stamt vanaf het Nieuwe Rijk en staat bij verschillende tempels zoals die van Luxor en Karnak.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.