FANDOM


De opdracht voor de bouw van de kerk kwam in 1163 van de bisschop van Sully. Hetzelfde jaar werd de eerste steen gelegd. De bouw duurde tot 1270.

Heujjj

Notre Dame

De vormgeving van deze kerk is sterk beïnvloed door Sugers zijn verbouwing van de St. Denis, eveneens te Parijs. Het gebouw is harmonisch en uniform in vergelijking met zijn Romaanse voorgangers. Dit is o.a. bewerkstelligt door de logische relatie tussen het beeldhouwwerk en de architectonische elementen. Terwijl beelden in Romaanse kerken vaak ongestructureerd werden aangebracht op allerlei plaatsen, wordt er in de vroege gotiek gezocht naar een logische, heldere en gestructureerde relatie met de architectuur.

Het gebruik van luchtbogen en steunberen, typerend voor de gotiek, werd hier waarschijnlijk voor het eerst toegepast. Ook vernieuwend was de toevoeging aan de westgevel van een koningsgalerij. Deze is vernietigd tijdens de Franse Revolutie en later weer gereconstrueerd.

De kerk was hoofdzakelijk vervaardigd voor 1245. Tussen 1245 en 1270 werd het dwarsschip echter vergroot. Het schitterend zuidelijke roosvenster dateert dus uit die tijd. In de 19e eeuw is de kerk gerestaureerd. Het beeldhouwwerk werd toen o.a. opgeknapt en er werden o.a. waterspuwers bijgevoegd. De restauraties werden uitgevoerd door Violet-le-Duc.De kerk behoort tot de oudste gotische kerken.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.