FANDOM


Moskee

Moskee

Een moskee is een gebedshuis binnen de islam. Het huis van Mohammed in Medina wordt als eerste moskee beschouwd. In een moskee vinden religieuze bijeenkomsten plaats.

Gebouw

Omdat het gebed centraal staat kunnen moskeeën sober van opzet zijn, maar vaak zijn het zeer indrukwekkende gebouwen met zeer uiteenlopende architecturen.

Minaret

Bij de moskee staan een of meer lange, smalle torens: de minaretten. Vanaf een minaret roept de muezzin (ook wel muaddhin) vijf keer per dag op tot het gebed: de salat of salah, en herhaalt hierbij de sjahada. Deze oproep wordt azan (ook wel adzan,athan) genoemd.

Qibla

Men richt zich bij het bidden in de richting van Mekka. Een muur in de moskee staat loodrecht op deze gebedsrichting, die qibla genoemd wordt. De mihrab is een nis in deze muur die de qibla aangeeft. Aan de kant van de mihrab kan ook een minbar, een soort preekstoel, zijn. Vanaf de minbar wordt de vrijdagse preek (khutbah of khotbah) gehouden.

Bidden op vrijdag

Het wordt als een verplichting beschouwd voor moslims om op vrijdag de gebeden gezamenlijk in een moskee te doen.

Gescheiden bidden

Traditioneel hebben mannen en vrouwen gescheiden afdelingen. Dit komt waarschijnlijk voort uit de gedachte dat deze maatregel zou helpen in het uitbannen van 'onreine' gedachten, die de aandacht van het gebed kunnen afleiden. Ook de rituele reiniging voorafgaand aan het gebed vindt hierin zijn oorsprong. In de Koran wordt echter niet dwingend voorgeschreven dat vrouwen en mannen gescheiden moeten bidden. In één van de oudste moskeeën te Mekka, bidden mannen en vrouwen dan ook gezamenlijk.

Het getal '5'

In Marokkaanse moskeeën speelt het getal "5" een belangrijke rol, vanwege "De vijf zuilen van de islam". Turkse moskeeën zijn traditioneel vaak geënt op de regelmatige achthoek (octagon).

De Grote moskee van Damascus

De Grote moskee van Damascus is één van de oudste moskeeën en is gedeeltelijk gebouwd in een Byzantijnse stijl. is geleverd door de Osmaanse architect Sinan (1490-1588). Algemeen bekend is dat de Aya Sofia (of Haghia Sofia) te Istanboel, die voor veel werk van Sinan, model heeft gestaan, in de 6e-eeuw als Byzantijnse kerk is gebouwd.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.