FANDOM


Stonehenge

monument: Stonehenge.

Monument (erfgoed), een overblijfsel van kunst, cultuur of nijverheid dat van algemeen belang wordt geacht om de historische, volkskundige, artistieke, wetenschappelijke, industrieel-archeologische of andere sociaal-culturele waarde;

    • Natuurmonument
    • Aardkundig monument
  • Monument (platenlabel), een platenlabel
  • Bank / Monument zijn twee metrostations in Londen in één stationscomplex
  • Group Monument, een groep van bedrijven actief in de bouwsector

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.