FANDOM


Moderne architectuur

een voorbeeld van moderne architectuur

Moderne architectuur is een breed en subjectief begrip, dat zowel wordt toegepast om de architectuur van de Moderne Beweging mee aan te duiden, alswel hedendaagse gebouwen die soortgelijke kenmerken dragen. Doorgaans kenmerkt moderne architectuur zich door een rechtlijnige en ruimtelijke vormgeving zonder versieringen.

Aan het begin van de 20ste eeuw ontwikkelde zich een fundamenteel nieuwe architectuurstroming die brak met alle tradities. Deze radicale vernieuwing wordt algemeen aangeduid met de term Moderne Beweging. In het Duitstalige gebied en in Nederland kwam deze beweging tot stand onder de naam Nieuwe Bouwen of Nieuwe Zakelijkheid.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.