FANDOM


De impact van Ludwig Mies van der Rohe op de moderne architectuur is van vergelijkbare omva
82980

Ludwig Mies van der Rohne

ng als die van Le Corbusier en Frank Lloyd Wright. Met zijn tijdloze, rationele architectuur en eeuwige zoektocht naar het wezen van de architectuur is zijn invloed tot op de dag van vandaag voelbaar. De loopbaan van Mies van der Rohe valt in twee delen uiteen; tot 1938 speelde hij een belangrijke rol in de Duitse architectuurwereld en na 1938 beïnvloedde hij een totaal andere wereld aan de andere kant van de oceaan, in de Verenigde Staten.

Mies en Behrens

De in Aken geboren Maria Ludwig Michael Mies veranderde in 1921 zijn naam, door de meisjesnaam van zijn moeder 'Rohe' toe te voegen. Hij had op dat moment al een aardige loopbaan achter de rug. Zijn eerste zelfstandige opdracht was het ontwerp voor het huis van de filosoof Alois Riehl. Door het succes van het in 1907 voltooide huis trad hij een jaar later in dienst als assistent bij Peter Behrens. Hier kwam hij ook in contact met Friedric Schinkel, wiens architectuur, evenals dat van Behrens, van blijvende invloed op hem zouden zijn.

Tijdens het werk aan een villa voor Hélène Kröller-Müller (1912), raakte Mies onder de indruk van de Beurs van Berlage. De 'eerlijke architectuur' sprak hem zozeer aan, dat hij het overnam. Het leidde tot een breuk met Behrens, die niet zo gecharmeerd was van het werk van Berlage.


Duitse periode


In 1927 was zijn status al zo ver gestegen in zijn geboorteland, dat hij werd aangewezen als projectleider van de Weissenhofsiedlung in Stuttgart. Deze woningbouwtentoonstelling met bijdragen van onder meer Le Corbusier en Mart Stam betekende voor het grote publiek de kennismaking met de Moderne Beweging.

Mies ontwikkelde zich tot een revolutionair ontwerper die een substantiële bijdrage leverde aan de architectuur van de twintigste eeuw. Zijn talent culmineerde in het Duitse paviljoen voor de Wereldtentoonstelling in Barcelona (1929). Het is een extreme vereenvoudiging van Mies' eerdere ontwerpen voor landschapshuizen.
98758

Barcelona Paviljoen

In 1930 vroeg Walter Gropius of hij het directeurschap van het Bauhaus in Dessau op zich wilde nemen. Hij probeerde de school te redden van de toorn van de nazi's door te verhuizen naar Berlijn, maar na een 'onderzoek' van de Gestapo kreeg de invloedrijke kunstopleiding het stempel van het bolsjewisme en moest het in 1933 de deuren sluiten.

Amerikaanse periode

In de jaren 30 waren de architecten van het Nieuwe Bouwen zich bewust van hun gevaarlijke positie in het nationaalsocialistische Duitsland. In 1938 emigreerde Mies van der Rohe dan ook naar de Verenigde Staten waar hij benoemd werd tot directeur van het Illinois Institute of Technology (IIT). De werkzaamheden van de architect veranderden, maar onderling verwante thema's keerden regelmatig terug. Hij onderzocht in de Verenigde Staten hoe hij architectuur kon afstemmen op de technische en constructieve mogelijkheden van de Amerikaanse bouwindustrie.

Op basis van zijn ideeën gaf hij een typisch Amerikaans gebouwtype een vernieuwend uiterlijk: de
98760

Seagram Building

wolkenkrabber. Hij reduceerde de gevel tot een raster met een uitwendig staalskelet en glas. Iedere vorm van ornamentiek had hij achterwege gelaten, een getuigenis van zijn motto 'less is more'. Expressieve kracht haalde een torenflat als het Seagram Building (1958) in New York uit zijn statige voorkomen.

Naast de vele bouwwerken in de Verenigde Staten, zoals Farnsworth House (1951) was hij ook nog verantwoordelijk voor een project in zijn geboorteland: de Neue Staatsgalerie voor moderne kunst in Berlijn (1968). Het doet qua bouw denken aan het Duitse paviljoen, maar het hoofdgebouw heeft de glazen wanden die zo typerend zijn voor Mies' Amerikaanse bouwstijl. Een jaar na de realisatie overleed Mies in Chicago.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.