FANDOM


Mausoleum van Augustus
Het mausoleum van Augustus op het Marsveld in Rome is een cilindervormige graftombe en vormt de laatste rustplaats van de keizerlijke familie.

Het gebouw


Augustus' mausoleum is een groot rond gebouw met een diameter van 87 meter en een hoogte van 44 meter. De onderste verdieping werd met aarde bedekt, daarboven lag een zuilengang en op verschillende niveaus waren galerijen. Bovenop het gebouw lag aarde en werden cipressen geplant. Voor het monument is beton, baksteen, natuursteen en travertijn gebruikt. Het gebouw is van grote invloed geweest op het mausoleum van Hadrianus, ook wel de Engelenburcht genoemd.

Functie

Het mausoleum past goed bij de andere propagandabouwwerken die Augustus liet verrijzen in Rome ten tijde van zijn heerschappij (27 v. Chr.-14 n. Chr.). Net als veel van zijn andere bouwwerken verwees het namelijk direct naar de Julische familie, die hier gelegen en vereerd zou worden. Het mausoleum was bovendien niet alleen bestemd voor de keizer zelf, maar ook voor zijn nageslacht en verwanten. Daarnaast verwees het gebouw door zijn vorm naar de Etruskische tumuli, waarmee Augustus tevens eer bewees aan het Italische erfgoed en de gezamenlijke morele en religieuze achtergronden van de Romeinen.

campus martius

Het mausoleum werd geplaatst op het Campus Martius (Marsveld), dat een centrale plek innam in de stad. Het was een ontmoetingsplaats voor de jeugd en verschillende belangrijke figuren van de stad lieten er gebouwen plaatsen, zoals het eerste stenen theater van Pompeius en de Ara Pacis van Augustus.

later gebruik

In de twaalfde eeuw werd het gebouw gebruikt door de familie Colonna als fort, waarna het in verval raakte. Begin twintigste eeuw werden er zo nu en dan concerten gehouden, tot er in de jaren dertig in opdracht van de Italiaanse dictator Mussolini werd begonnen met een restauratie. Mussolini identificeerde zichzelf met Augustus en wilde na zijn dood zelf graag in het mausoleum geplaatst worden. Dit is echter nooit gebeurd. Vandaag de dag is het mausoleum slechts beperkt toegankelijk voor publiek.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.