FANDOM


Johannes Ludovicus Matheus Lauweriks, kortweg Mathieu Lauweriks, wordt op 25 augustus 1864 geboren in
Techniek Architect

Johannes Ludovicus Matheus Lauweriks en zijn gezin

Roermond als zoon van Jean Hubert Lauweriks. Zijn vader is begin jaren zestig van de 19e eeuw hoofd van het atelier Cuypers-Stoltzenberg te Roermond, waar ook zijn broer Pierre Francois Hubert Lauweriks werkt. In 1865 verhuist het gezin Lauweriks met Cuypers mee naar Amsterdam, waar de beide gezinnen bij elkaar inwonen tot de dood van Lauweriks sr. in 1869.

Leermeester Cuypers

Mathieu volgt de Rijksnormaalschool voor Teekenonderwijs in Amsterdam en is van 1887 tot 1895 werkzaam in de ateliers van Pierre Cuypers, merendeels in Amsterdam, maar deels ook in Roermond. Hij leert er onder andere Karel de Bazel kennen, met wie hij in 1895 een atelier voor architectuur en kunstnijverheid opricht. De breuk met de katholieke Cuypers ligt vanwege beider belangstelling voor de theosofie voor de hand, maar heeft geen blijvende consequenties voor samenwerking in volgende jaren of wederzijds respect. Dat blijkt onder andere uit het feit dat Lauweriks en De Bazel de belangrijkste schrijvers waren van het Gedenkschrift Architectura uit 1897 ter ere van Cuypers' zeventigste verjaardag, hoewel Lauweriks bijdrage ook wel als een provocatie wordt gezien. Later hebben zij beide zitting in een aantal jury's en werken ze aan de restauratie van Kasteel de Haar. In feite streefde de groep rond De Bazel & Lauweriks naar eerherstel voor de soms wegens zijn dominante stijl nogal fel aangevallen Cuypers, die zij vanwege zijn rationalistische grondbeginselen terecht als een vernieuwer beschouwden.

werkzaamheden


Samen met De Bazel is Lauweriks actief in (bestuursfuncties in) Architectura et Amicitia, waar hij wordt beschouwd als de ideoloog van de 'revolutionairen' rond deze tijd. Ook is hij docent aan de Kunstnijverheidsschool te Haarlem. In 1904 wordt Lauweriks leraar aan de Kunstgewerbeschule te Dusseldorf, waar Peter Behrens directeur is. Vier jaar later wordt hij redacteur van het tijdschrift Ring; Een van zijn leerlingen alhier is Adolph Meyer. Na een reis naar de VS wordt hij in 1909 (tot 1916) directeur van het Staatliche Handfertigkeits-seminar te Hagen, waar hij les geeft in houtsnede en ontwerpen en tevens leider is van de 'Hagener Silberschmiede', waarvan de ontwerpen worden uitgevoerd door Frans Zwollo. Uit deze periode stammen ook zijn belangrijkste architectuurwerken, zoals huis Stein te Gottingen en de kunstenaarskolonie Am Stirnband met onder andere woningen voor Thorn Prikker en Lauweriks zelf. In 1916 keert hij terug naar Amsterdam en wordt van 1916 tot 1924 directeur aan de Quellinusschool, het latere 'Instituut voor Kunstnijverheidsonderwijs'. Vanaf 1918 is hij lid van de redactie van Wendingen waar hij samen met Hendrik Wijdeveld de stuwende kracht vormt.

Belang voor de architectuurontwikkeling en -geschiedenis
Johannes

Johannes Ludovicus Matheus Lauweriks Woonhuis Architectuur


Lauweriks is een belangwekkend theoreticus met grote invloed op stromingen die aan het begin van de 20e eeuw opkomen, zoals de Amsterdamse School, De Stijl en Bauhaus. Hij is min of meer de belangrijkste verspreider van de proportieleer of het systeemdenken, daarbij overigens voortbouwend op Cuypers. Het zijn dan ook vooral leerlingen van Cuypers, zoals Jan Hessel de Groot, Lauweriks en De Bazel die het werken met proportiessytemen ingang hebben doen vinden. Er wordt wel gezegd dat Lauweriks een cruciaal en invloedrijk figuur was omdat hij door het voortdurend aanpassen en verfijnen van zijn systeemtheoretische ontwerpmethode een brug sloeg tussen het rationalisme van Cuypers, waarin hij in de jaren negentig was opgeleid, en het expressionisme na 1910.

De invloed van Lauweriks op kunstenaars als edelsmid Zwollo sr. en ruimte-kunstenaars als Theo van Doesburg en Mondriaan via onder meer de bladen Ring en Wendingen en zijn directeurschap van Quellinus, waarbij hij in het onderwijs na 1916 ook ruimte gaf aan het expressionisme, moet niet onderschat worden. Ook zijn invloed op de ontwikkeling van de kunstnijverheid en binnen(huis)architectuur was groot. Lauweriks verzorgde vele lezingen over kleur, kunstfilosofie en geometrie met stereometrische figuren, maar was ook praktisch kunstenaar op het vlak van de 'versieringskunst' en introduceerde niet alleen allerlei vernieuwingen, maar maakte de kunstnijverheid 'salonfähig' binnen de architectuur. Met publicaties als van Nic Tummers en Asselbergs cs. komt er in de jaren zeventig een hernieuwde belangstelling voor de invloedrijke rol van de negentiende eeuwse architect op gang. Een belangstelling die de laatste jaren via diverse publicaties opnieuw opveert.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.