FANDOM


Marc-Antoine Abbé Laugier (Provence, 1713 - Parijs, 1769) was een belangrijke architectuurtheoreticus en van groot belang voor het ontstaan van het neoclassicisme. Het bekendste werk van Laugier is zijn Essai sur L'architecture (Essay on Architecture), gepubliceerd in 1753. Hierin beschrijft hij de volgens h em correcte en incorrecte aspecten van architectuur. De belangrijkste stuurman van architectuur is volgens Laugier de rede, en niet de ervaring. Met dit rationalisme sluit hij aan bij denkers van de Verlichting, zoals Descartes.

Marc-Antoine Abbé Laugier

Marc-Antoine Abbé Laugier

Primitieve hut een natuurlijke tempel

Volgens Laugier is de meest correcte, want meest natuurlijke manier van bouwen die van de Grieken. In een beroemd en vaak gebruikte afbeelding van een primitief huis toont hij hoe de Griekse tempelbouw gebaseerd is op een primitieve hut, waarbij een aantal essentiële elementen te onderscheiden zijn, zoals een dak, zuil, deur en raam. In de afbeelding is te zien hoe een boom met zijn takken en bladeren direct refereert aan een tempel met tympanon, architraaf en zuilen, waarmee bewezen wordt dat de architectuur van de Grieken de meest natuurlijke is.

in de praktijk


Door deze stijl na te volgen zou er volgens Laugier een 'eerlijke bouwkunst' kunnen ontstaan, die decoratie en constructie weer samen zou laten vallen. Architectuur zou zo een expressieve functie krijgen en als het ware het gedachtegoed van de Verlichting zelf uitspreken: ´archtecture parlante´ oftewel 'sprekende architectuur'. Volgens Laugier was het Pantheon in Rome het beste voorbeeld van perfecte bouwkunst, omdat het is afgeleid van de klassieke bouwkunst en de ideeën van Laugier erin terug te vinden zijn.

Laugier heeft met zijn architectuurkritiek en -theorie zeer veel invloed uitgeoefend op verschillende architecten, niet alleen uit zijn eigen tijd, maar ook uit de twintigste eeuw in stromingen als het modernisme en rationalisme.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.