FANDOM


Land art

Land Art 'Spiral Jetty

Land art is een beeldende kunstvorm die opkwam aan het eind van de jaren zestig en het landschap als basismateriaal voor kunst beschouwt. Bekende voorbeelden van land artists zijn Walter De Maria, Robert Smithson, Richard Serra, Christo, Robert Morria en Richard Long.

presentatie van land

Bij land art is het landschap zelf het belangrijkste onderdeel van het kunstwerk. Kunstenaars doen bijvoorbeeld ingrepen in het landschap, zoals Robert Smithson met 'Spiral Jetty', of nemen delen van een landschap mee het museum in, zoals Richard Long met 'Piemonte Stone Ring' (1984). In de woorden van land artist Dennis Oppenheim: 'The work is not put in a place, it is that place'. Omdat veel in de natuur gebouwde land art werken na verloop van tijd opgaan in de natuur en zo verdwijnen, speelt fotografie een belangrijke rol om de toeschouwers te bereiken. Wanneer er tentoonstellingen gehouden worden van land artists is dat meestal aan de hand van foto- en videomateriaal van de kunstwerken en/ of dagboeken van de kunstenaars.

raakvlakken met andere stromingen

De stroming vertoont overeenkomsten met verschillende andere (kunst)stromingen uit dezelfde tijd. Zo maakt ook arte povera gebruik van simpele, natuurlijke, materialen zoals aarde en steen en hecht aan elke materiaalsoort evenveel waarde. Daarnaast zoekt arte povera naar een combinatie van cultuur en natuur en verwerpt de moderne consumptiemaatschappij, omdat deze natuur buitensluit. Land art wordt ook wel met minimal art in verband gebracht omdat beide stromingen zoeken naar de essentie van kunst. Om die reden zijn kunstenaars eigenlijk niet goed te verbinden aan één bepaalde stroming omdat ze actief zijn binnen verschillende stromingen, zoals Richard Serra die zowel tot de land artists als tot de minimalisten wordt gerekend.

kunst of[architectuur?

Ook is het onderscheid tussen beeldhouwkunst en architectuur bij de verschillende werken vaak moeilijk te maken: zo wordt Spiral Jetty door de een gezien als een sculptuur, maar door de ander als een architecturaal project. Uit deze punten blijkt een breuk met de conventionele kunstwereld, die meer aan grenzen gebonden is.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.