FANDOM


Kubistisch gebouw

een voorbeeld van een Kubistisch gebouw

Het kubisme slaat met name op een in Parijs ontstane stroming in de schilderkunst, die begin twintigste eeuw opkwam. Deze stroming werd begin 1900 geïnspireerd op het idee van de schilder Paul Cézanne om het weergeven van een object terug te brengen tot elementaire geometrische vormen. Bij het ontwikkelen van de stroming speelden Georges Brasque en Pablo Picasso een cruciale rol. Hun doel was het weergeven van driedimensionale objecten zonder gebruik te maken van perspectief. Zij lieten zich daarbij inspireren door Afrikaanse kunst.

architectuur

De overgang van het kubisme naar de architectuur verliep niet helemaal soepel. Het kubistische element in de vroege kubistische gebouwen diende vooral als versiering en had geen invloed op het bouwplan. Voorbeelden hiervan zijn de Villa Cubiste (1912) van beeldhouwer Duchamp-Villon.

Stijlkenmerken

Stijlkenmerken van het kubisme in de architectuur zijn asymmetrie, transparantie, wederzijdse doordringing van volumes, het gelijktijdig kunnen waarnemen van meerdere aspecten, zuivere verhoudingen in lijnen en volumes. De architecten van het rationalisme, bijvoorbeeld Rossi en Grassi, waren wel in staat degelijke kubistische gebouwen te realiseren. Zij stelden echter het kubisme in dienst van de architectuur als autonome discipline. De architectuur moest zich volgens hun in dienst stellen van de wetten van de stad en werken met historisch overgeleverde manieren van bouwen.

Nederland

Een bekende Nederlandse kubist is Gerrit Rietveld met onder andere het Rietveld-Schröderhuis in Utrecht (1923-1924) als voorbeeld van deze stijl. Willem Dudok, een andere Nederlandse architect, kent in zijn werk een periode (1923-1929) die wordt aangeduid met de term romantisch kubisme. Onder andere het Raadhuis in Hilversum (1923-1931) is van zijn hand.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.