FANDOM


82615

Willem Kromhout.

De Nederlandse architect Willem Kromhout (1864-1940) kan worden gezien als een van de grondleggers van de moderne architectuur in Nederland in het begin van de twintigste eeuw. Kromhouts werken behoren tot de kenmerkende gebouwen van de jugendstil. Hij brak evenals Berlage door met stijlnabootsing, maar zijn architectuur is fantasierijker.


Opleiding

Kromhout studeerde van 1878 tot 1881 aan de Haagse Ambachtsschool en volgde daarna een avondcursus bouwkunde aan de Haagse Teekenacademie. Na zijn studie reisde hij veel. Hij werkte in België en vestigde zich uiteindelijk in Amsterdam. Op jonge leeftijd, in 1890, begon Kromhout voor zichzelf. In 1891 hield Kromhout een geruchtmakende lezing voor de vereniging, genaamd 'Tout á l'Égout' (Alles door het riool). De strekking was dat alle bestaande bouwkunstige vormen en motieven in het riool mochten worden gespoeld. Met zijn verwerping van de neostijl, was hij een van de eersten.


Ontwerpen
Gebouw3432453

Het American Hotel aan het Leidse plein.

Via dit genootschap kreeg Kromhout zijn eerste grote opdracht, de bouw van het American Hotel op het Leidsche Plein (1898-1900). In samenwerking met H.G. Jansen maakte hij een ontwerp, wat later zijn bekendste bouwwerk zou worden. De vormgeving van het hotel was overduidelijk nieuw, maar straalde ook zeer veel vertrouwds uit. Elke gevel werkte hij anders uit, waarvan de details doen herinneren aan de Arabische bouwkunst. De inspiratiebronnen voor Kromhouts fantasie waren talrijk. Zelf verwees hij op de 'Arabische Renaissance', anderen noemden de gotiek en art nouveau.
Een ander bekend bouwwerk van Kromhout is het in 1911 gerealiseerde ziekenhuis in Kampen voor de Stichting Engelenberg. Het gebouw bestaat uit twee lange, symmetrische vleugels met een opvallende middenpartij.


Opbouw


In 1920 richtte Kromhout de architectenvereniging Opbouw op in Rotterdam. Opbouw was oorspronkelijk een plaatselijke culturele vereniging waar architecten met verschillende ideeën zaten. Deze architectenvereniging heeft grote invloed gehad op het Nieuwe Bouwen in Nederland.
Veel van Kromhouts grootschalige ontwerpen zijn niet gerealiseerd, omdat de opdrachtgevers ze vaak te extreem vonden. Willem Kromhout zei dat hij zelf weinig had met het 'gekronkel' van de art nouveau, maar de uitbundige architectuur, met een veelheid aan erkers, balkons en torentjes, exotische decoraties en tegeltableaus staan wel heel dicht bij de nieuwe kunst.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.