FANDOM


Leven en werk

Kotěra werd geboren en groeide op in een tweetalige omgeving in de Moravische stad Brno, waar zijn vader hoofd van een school was. Hij volgde zijn architectuuropleiding bij Otto Wagner aan de Academie voor Beeldende Kunst in Wenen, waar hij onder de invloed kwam van de Wiener Secession. Na zijn terugkeer in Bohemen volgde hij in 1898 Friedrich Ohmann op aan de Hogere Kunstnijverheidsschool (VŠUP) en ging hij een leidende rol spelen in het kunstenaarsgenootschap Mánes. In Volné, het tijdschrift van Mánes, verscheen in 1900 zijn programma, O novém umění (Over de nieuwe kunst), waarin hij uiteenzette dat decoratie slechts uit de functie van ee
Jan kotera

De architect Jan Kotěra

n bouwwerk kan voortvloeien en dat doel, constructie en plaats van een gebouw de vorm ervan bepalen.

In 1905 maakte Kotěra in Nederland kennis met het werk van Berlage en de mogelijkheden van baksteen. Een andere invloed was het werk van Frank LIoyd Wright Kotěra voornaamste creatie, het monumentale museum van Hradec Králové(1909-1912), vertoont sporen van het werk van hen beiden. De voorgevel laat een afwisseling van rode baksteen en wit pleisterwerk zien.

Waar het museum van Hradec Králové nog voorzien is van opvallende beelden, zou de rol van dergelijke decoraties allengs afnemen. Kotěra werd zo de sobere, rationalistische tegenpool van de Tsjechische kubisten waarvan de meesten tot zijn leerlingen behoorden en die zich in 1911 van Mánes afscheidden.

Van 1910 tot zijn dood in 1923 bekleedde Kotěra de nieuwe architectuurleerstoel aan de Praagse Academie voor Beeldende Kunsten (AVU). Zijn laatste belangrijke werk, het gebouw van de rechtenfaculteit van de Praagse Karelsuniverstiteit, werd postuum voltooid.

Selectie van werken

 • 1899-1900: Huis Peterka, Wenceslasplein, Praag
 • 1902: Tentoonstellingspaviljoen Mánes, Praag (niet behouden)
 • 1903-1905: Watertoren, Praag-Branik
 • 1905-1906: Villa Tonder, St. Gilgen (Oostenrijk)
 • 1905-1907: Volkshuis met theater in Prostejov
  Muzeum

  Museum of Eastern Bohemia

 • 1908: Tentoonstellingspaviljoen Kamer van Koophandel en Nijverheid, Praag (niet behouden)
 • 1908-1909: Huis Laichter, Praag-Vinohrady
 • 1908-1909: Huis Kotěra, Praag-Vinohrady
 • 1910-1911: Villa Baťa, Zlín
 • 1909-1912: Stedelijk Museum (thans: Oost-Boheems Museum) te Hradec Králové
 • 1911-1913: Huis Urbánek (Mozarteum), Praag
 • 1911-1913: Slaviabank, Sarajevo (niet behouden)
 • 1914-1915: Villa Lemberger, Wenen
 • 1909-1919: Arbeidersdorp Louny
 • 1921-1931: Rechtenfaculteit Karelsuniversiteit, Praag

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.