FANDOM


Een kopstation is een spoorwegstation met uitsluitend kopsporen, waar treinen  niet verder meer kunnen rijden. Treinen die dit type station binnenrijden, kunnen het station alleen in de tegenovergestelde richting weer verlaten (dus in dezelfde richting waar de trein vandaan kwam). In spoorwegjargon spreekt men van kopmaken. Bij getrokken treinen moet aan de achterkant een andere locomotief gekoppeld worden of de locomotief omgereden worden naar de andere kant van de trein, wat het oponthoud beduidend verlengt. Bij treinstellen of trek-duwtreinen  is dit niet nodig.

Een kopstation is niet per definitie een eindstation. Zo werd Antwerpen-Centraal, toen het ook voor de treinen van en naar Nederland nog een kopstation was, in het weekend bediend door de doorgaande Beneluxtrein Amsterdam – Brussel ,  die dan vanuit Centraal terugkeerde en een spoorlijn om de stad heen volgde, en kende tot 13 december 2008 Den Haag Centraal een doorgaande nachtnet-verbinding.
300px-Ant-C Binnen

kopstation

Kopstations ontstonden, behalve in kustplaatsen, vooral in grote steden. Vaak was het vanwege de dichte bebouwing niet mogelijk spoorlijnen door het stedelijke centrum aan te leggen. Daarom vormden zich kopstations aan de rand van het centrum. In een enkel geval, zoals in Brussel, werd later alsnog een doorgaande verbinding aangelegd. Soms werden ook de verschillende stations door een ringspoorbaan om de stad met elkaar verbonden. Vaak worden onder de kopstations in de grote steden ondergrondse stations gebouwd, waar de voorstadstreinen wel kunnen doorrijden. Bekende voorbeelden zijn Gare du Nord en Gare de Lyon in Parijs.

In veel steden is deze verbinding er echter niet. Bekende voorbeelden zijn Parijs, Londen en Moskou. Hier moet men met de metro   naar een kopstation aan de andere kant van de stad reizen om de treinreis voort te zetten. In andere steden, bijvoorbeeld in München, lopen de spoorlijnen uit alle richtingen naar hetzelfde kopstation, zodat men niet naar een ander station hoeft te reizen.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.