FANDOM


Kanaliseren is het rechttrekken van meanderende beken of rivieren. De waterloop krijgt zo het karakter van een kanaal.
Kanaliseren

kanalisatie

Het kanaliseren is bedoeld om het water sneller af te voeren, zodat de bovenstrooms gelegen landerijen minder wateroverlast hebben. Ook werd gekanaliseerd om de scheepvaart te gerieven. Sommige rivieren werden er vele tientallen kilometers korter door.

Nu veel beken gekanaliseerd zijn, komt men erachter dat het water te snel, te onnatuurlijk wordt afgevoerd, wat weer verdroging veroorzaakt. Dit is weer ongunstig voor met name natuurgebieden. Om dit te herstellen laat men veel lopen weer opnieuw meanderen, wat hermeanderen wordt genoemd.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.