FANDOM


Netekanaal

Netekanaal

Een kanaal, vaart of gracht is een kunstmatig aangelegde waterweg. Kenmerkend voor een kanaal is dat het aan het begin en eind wordt afgesloten door een sluis, waardoor waterpeil en stroming gereguleerd zijn. Belangrijke kanalen zijn het Suezkanaal en het Panamakanaal. Soms worden deze kanalen gegraven naast onbevaarbare gedeeltes bij een rivier. Dit zijn laterale kanalen, zoals het Netekanaal of het Julianakanaal. Kanalen kunnen ook water aanvoeren (irrigatie); het zijn dan voedingskanalen (vb. kanaal Bocholt-Herentals). Voeren ze water af (drianage), zijn het afleidingskanalen, ook afwateringskanalen, suatiekanalen of uitwateringskanalen genoemd (vb. Schipdonkkanaal).


Aanleg

Kanalen zijn door de mens aangelegd; de loop van het kanaal en de dwarsdoorsnede zijn regelmatig van vorm. In het algemeen is de waterstand hoger of lager dan de directe omgeving. Ligt het waterpeil in het kanaal hoger, dan wordt dit een kanaal in ophoging genoemd; ligt het waterpeil lager dan een kanaal in ingraving. De oevers moeten het in- of uitstromen van water tegengaan. Het kanaal wordt aan het begin en eind afgesloten door een sluis; meestal een schutsluis, soms ook een spuisluis of een gemaal.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.