FANDOM


Het begrip interdisciplinariteit betekent letterlijk 'tussen de disciplines'. Het gaat om een benaderingswijze in de wetenschap waarbij niet vastgehouden wordt aan de eigen discipline of vakgebied, maar waar een tussenpositie wordt gecreëerd. Soms is dat door de perspectieven van andere wetenschappen te combineren. Na een langere periode kan een interdisciplinaire benadering als combinatie van disciplines zelf ook weer een discipline worden. Onderzoeksgroepen zijn vaak samengesteld uit een team van verschillende experts uit verschillende vakgebieden, waardoor projecten een interdisciplinair karakter krijgen.

Inter

interdisciplinair engineering project, Thomas Rau

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.