FANDOM


Houten huis

Houten huis

Hout is een organisch bouwmateriaal dat zowel constructief, vullend of decoratief toegepast kan worden. De richting waarin de vezels van het hout liggen, zijn bepalend voor de constructieve eigenschappen

soorten en toepassing Hout is onder te verdelen in enerzijds naaldhout van naaldbomen, zoals dennen-,grenen- en vurenhout, en anderzijds loofhout van loofbomen, zoals eiken- enbeukenhout. Tot het begin van de zeventiende eeuw werd voor constructies vooral gebruik gemaakt van eikenhout, maar toen dat schaarser werd, stapte men over op grenen.  

Hout wordt op veel verschillende manieren gebruikt. Zo hebben sommige gebouwen een houtskelet, wat vooral op het platteland lang in gebruik is geweest, of zijn voorzien van houtsnijwerk. Om de oriëntatie van een stuk hout te beschrijven wordt er wel gesproken van langshout of kopshout. Vroeger werd vers hout voor het verzagen eerst gewaterd om het duurzamer te maken. Dit gebeurde bij een houtzaagmolen en het totale proces kon jaren duren, een reden dat het vandaag de dag wordt overgeslagen en hout vaak eerder scheurt.

houten huizen

In de middeleeuwen was hout het meest gangbare materiaal voor het bouwen van huizen. Maar al gauw werd er in verschillende steden langzaamaan geminderd met deze manier van bouwen, omdat het brandgevaar zeer hoog was. Zo werd er in Amsterdam na een grote stadsbrand in 1452 besloten dat zijgevels van baksteen moesten zijn en in 1521 moesten ook houten zijgevels vervangen worden door stenen exemplaren. Vanaf 1669 golden dezelfde regels voor voor- en achtergevels. Er zijn tegenwoordig dan ook nog maar weinig huizen voorzien van een houten gevel. Het Houten Huis aan de Begijnhof en 't Aepgen aan de Zeedijk zijn tegenwoordig de enige twee nog overgebleven houten huizen in Amsterdam.  

bouwmethodes


Om kosten te besparen of om op relatief zachte grond te bouwen, wordt ook vaak voor hout als basismateriaal gekozen. Om het uiteindelijk bouwwerk meer allure en aanzien te geven, wordt er vaak gekozen voor een bekleding met een ander materiaal. Zo is de lantaarn bovenop de Munttoren in Amsterdam volledig gebouwd met timmerhout, maar bedekt met lood

De typisch Nederlandse Waterstaatstijl is een kostenbesparende bouwtechniek waarbij goedkope bouwmaterialen als hout en baksteen worden bedekt met duurder aandoende materialen. Deze stijl is onder andere toegepast op de Mozes en Aäronkerk in Amsterdam, waar de houtentorens zijn bedekt met wit pleisterwerk.

Door de hedendaagse energie- en materiaalbesparende technologie wordt er tegenwoordig weer meer gebruik gemaakt van hout als bouwmateriaal. Voorbeelden zijn het Malmö Huis in Almere, dat op de plint na helemaal is uitgevoerd in hout, een villa van Sturm & Wartzeck in Dipperz, Duitsland en een houten woningbouwproject in Leidsche Rijn van Op ten noort blijdenstein.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.