FANDOM


ELT200804010500375520914

Historisme

Het begrip historisme is afkomstig uit de beeldende kunst en overgenomen in de architectuur. Het is de aanduiding voor een stroming uit de 19e eeuw, waarin veel werd teruggegrepen op het verleden. Als stijl is het historisme verwant aan het eclecticisme, waarbij de architecten combinaties maakten elementen die ze overnamen uit de - volgens hen - beste stijlen uit het verleden. Het historisme wordt ook regelmatig in verband gebracht met het classicisme. In tegenstelling tot het classicisme grijpt het historisme echter niet per definitie terug op elementen uit de oudheid, maar uit willekeurige stijlen uit het verleden.

Ontstaan

Na introductie van het begrip historisme halverwege de 19e eeuw, kreeg het al snel een neutrale betekenis om het negentiende-eeuwse architectuurhistorische tijdvak aan te duiden. Vanuit de kunstwereld is het historisme in de architectuur terecht gekomen en wordt sindsdien gebruikt om architectuur aan te duiden, waarbij nabootsing van historische bouwstijlen centraal staat. Zo werden decoraties en bouwvormen overgenomen uit eerdere stijlperiodes. De motieven voor de architecten om oude bouwstijlen te gebruiken, zijn het uitdragen van politieke ideeën, het uiten van nationale gevoelens, de wens om utopieën te realiseren en het bevestigen van status. Voorbeelden van historisme uit de negentiende uit zijn de Houses of Parliament in Londen (1840-1870), de Opéra Garnier (1861-1875) en de Opera in Dresden (1880).

Brede toepassing

In het begin van de twintigste eeuw was er, na de periode van decoratieve stijlvernieuwing van de Jugendstil, sprake van een terugkeer naar authentieke, historische grondslagen met het sober classicisme, zoals bijvoorbeeld te zien is in het werk van Peter Behrens. Ook het expressionisme heeft historistische kenmerken, net als de baksteenbouw van bijvoorbeeld de Amsterdamse school. Het historisme kan dus gezien worden als een zeer brede stroming met uiteenlopende inhoudelijke en ideologische denkbeelden.

Nieuw historisme

Binnen de verschillende stromingen van het postmodernisme ontwikkelde zich een nieuwe vorm van het historisme: het nieuwe historisme. In de Verenigde Staten werd het nieuwe historisme zichtbaar in de luxearchitectuur met haar historische elementen als stil protest tegen het abstracte rationalisme. Ook in Europa komt het nieuwe historisme om de hoek kijken waarbij gebruik wordt gemaakt van klassieke architectuurtheorieën en kenmerken van klassieke gebouwtypologieën.
Het nieuwe historisme leidde veelal tot het kopiëren van historische vormen en elementen. De nabootsingen van klassieke ontwerpen kunnen nauwelijks nog tot het eigenlijke historisme gerekend worden, net als het teruggrijpen op de vormentaal uit de jaren vijftig zoals Rem Koolhaas doet. In plaats van dit toe te schrijven aan het historisme, lijkt het begrip 'revival' een betere beschrijving
.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.