FANDOM


Bertus mulder Het Gebouw

"Het Gebouw" van Bertus Mulder en Stanly Brouwn

Het Gebouw in Utrecht is een tentoonstellingspaviljoen in Leidsche Rijn, ontworpen door Nederlandse kunstenaar Stanley Brouwn en architect Bertus Mulder. Het gebouw werd geopend in september 2005 samen met The Pursuit of Happiness, een beeldende kunstmanifestatie van Beyond, en bevindt zich naast de Paper Dome van architect Shigeru Ban.

constructie

Het paviljoen bestaat uit twee rechthoekige, witte volumes, die kruislings op elkaar zijn geplaatst en waarvan er een op de grond rust. De volumes zijn opgebouwd uit een staalconstructie die rondom bekleed is met vierkante gevelpanelen. Aan beide langszijden van elk volume, worden de witte gevelvlakken onderbroken door vierkante glaspartijen. Omdat de glaspartijen van vloer tot dak doorlopen, wordt de indruk gewekt dat elk volume bestaat uit drie witte en twee transparante volumes in een symmetrische compositie.

Doordat alle detaillering, zoals dakgoten, pijpen en randen, is weggewerkt, is het onderscheid tussen de wanden, de vloeren en het dak nagenoeg komen te vervallen, waardoor er een autonoom, alzijdig, ruimtelijk object is ontstaan.

functie

Het gebouw doet vooral dienst als tentoonstellingsruimte, maar kan daarnaast door kunstenaars als werkruimte worden gebruikt. Ook fungeert Het Gebouw als proefmuseum, waarmee musea en kunstinstellingen worden aangetrokken om naar de Leidsche Rijn te komen. 

Stanley Brouwnvoet

Het gebouw is het eerste gerealiseerde project van Brouwn. De maten van de twee volumes zijn gebaseerd op het maatsysteem van de Stanley Brouwnvoet (één SB-voet is 26 centimeter), dat weer gebaseerd is op de maten van het menselijke lichaam. In het oorspronkelijke ontwerp zijn vierkante gevelpanelen 4 bij 4 SB-voet (1,30 meter). Elke zijde van de vierkante doorsnede beslaat 3 panelen, waardoor de doorsnede van elk volume 12 bij 12 SB-voet (3,90 meter) wordt. De lengte van de bouwblokken is zeven vierkanten (van elk 3 bij 3 gevelpanelen) lang en is daarmee 27,30 meter. Om het gebouw beter geschikt te maken als expositieruimte, werden de gevelpanelen later vergroot tot 15 x 15 SB-voet.

tijdelijke locatie

Voor de bouw was een terrein nodig van 40 bij 40 meter nodig had. De locatie in Leidsche Rijn zou echter voor slechts vijf jaar beschikbaar zijn en later voor andere bebouwing worden gebruikt. Toch werd het gebouw er neergezet. Door het ontwerp demontabel te maken, kan het paviljoen in 2009 verhuizen naar een definitieve locatie.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.