FANDOM


John Habraken

John Habraken

John Habraken werd in 1928 in Bandoeng, Indonesië, geboren. Van 1948 tot 1955 studeerde hij aan de Technische Universiteit Delft. Na zijn studietijd was hij van 1955 tot 1957 officier bij de Nederlandse Luchtmacht.     


SAR


Ondertussen had Habraken verschillende opdrachten binnengehaald. Zo verbouwde hij een drukkerij, ontwierp een paviljoen en verzorgde de uitbreiding van het Kroller-Muller Museum en het woonhuis van zijn ouders. Van 1961 tot 1965 werkte hij bij architectenbureau Lucas en Niemeyer. In 1962 publiceerde Habraken zijn boek De dragers en de mensen, waarin hij een ingrijpend alternatief voor massawoningbouw in Nederland omschreef. Via Jan Lucas raakte Habraken betrokken bij de Stichting Architecten Research (SAR) waar hij in 1964 directeur van werd. Het gedachtegoed van de stichting, die zich richtte op alternatieve massa woningbouw, wekte ook interesse in het buitenland. In 1975 werd Habraken gevraagd als hoofd van het Department of Architecture and Planning aan het Massachusetts Institute of Technology (MIT). Deze functie vervulde hij tot 1981. Tot aan zijn pensioen in 1989 bleef Habraken verbonden aan de MIT.

John Habraken 3

Ontwerp John Habraken

Projecten

Behalve de kleine projecten zoals het Amsterdamsscheepstim die Habraken realiseerde na zijn studie, heeft Habraken nauwelijks bouwwerken op zijn naam staan. Hij heeft echter tal van boeken, onderzoeksrapporten en artikelen geschreven. Zijn theoretische onderzoek leverde hem dan ook internationale faam op. Zijn meest recente boek Palladio's Children verscheen in 2005.

 

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.