FANDOM


128482

gewelf

Een gewelf is een gebogen constructie die een ruimte overspant. Oorspronkelijk waren gewelven helemaal van baksteen.

Techniek

De stenen steunen zijdelings tegen elkaar. Hierdoor kan de constructie uitsluitend drukkrachten opnemen. Gewelven veroorzaken niet alleen verticale krachten, maar ook horizontale krachten op de de muren of kolommen die het gewelf dragen. Om de horizontale krachten op te kunnen vangen, moeten de muren of kolommen zwaar worden uitgevoerd en zijn er vaak hulpconstructies nodig zoals kettingankers, steunberen en luchtbogen.

Geschiedenis

De Romeinen waren de eerste die gebruik maakten van gewelfbouw. Zij hanteerden een formeel (een soort mal), waar ze het gewelf omheen metselden. In de gotiek werden de gewelven geavanceerder, doordat de draagkracht met behulp van gewelfribben beter kon worden opgevangen.

Er zijn in de loop der tijd een groot aantal soorten gewelven ontstaan, waaronder:

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.