FANDOM


Helena-maratheftis-houses-1 large

Voorgevels

Het verticale vlak aan de buitenzijde van een bouwwerk dat de scheiding tussen binnen en buiten vormt en dat het aanzicht bepaalt. Andere woorden voor gevel zijn: buitenmuur en buitenwand.

Historie

Oorspronkelijk werd met de term gevel enkel de driehoekige top van een, voor het dak geplaatste, muur bedoeld. Tegenwoordig wordt echter de gehele schil van het gebouw gevel of façade genoemd. Afhankelijk van de plaats in het gebouw, wordt er gesproken van de voor-, achter- of zijgevel. Gevels kunnen ook naar vorm en of functie worden ingedeeld.

esthetische indeling

Allereerst kunnen (met name voor-)gevels worden ingedeeld naar hun basale vorm. Gevels met een driehoekige punt worden topgevels genoemd. Gevels met een horizontale beëindiging worden, indien afgedekt met een kroonlijst, lijstgevels genoemd. Vervolgens zijn er binnen de topgevels weer tal van soorten, waarvan de halsgevel, trapgevel en klokgevel de bekendste zijn.

functionele indelingen

Naast de esthetische indeling, kunnen er ook functionele indelingen worden gemaakt. Gevels kunnen actief of passief worden genoemd, wanneer zij al dan niet reageren op het buitenklimaat. Op het binnenklimaat reagerende gevels worden klimaatgevels genoemd. Gevels die een speciale brandwerende werking hebben, heten brandgevels.

technische ontwikkelingen

In de loop der tijd zijn er steeds meer soorten gevels en daarmee gevelindelingen ontstaan. Vliesgevels worden bijvoorbeeld pas sinds het einde van de twintigste eeuw toegepast en worden zo genoemd vanwege hun constructieve opbouw. Tevens zijn er tal van soorten gevels ontwikkeld die ingedeeld worden naar hun technische opbouw, zoals de intervalgevels.

decoraties

Een gevel kan worden verfraaid door middel van lijsten, friezen, zuilen, pilasters en dergelijke. Ook de verhouding van open en gesloten delen (dammen en vensters) en het gebruik van symmetrie kunnen worden ingezet om esthetische effecten te creëren.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.