FANDOM


Een bewust ontworpen en gerealiseerd bouwwerk, met als doel onderdak te bieden aan bepaalde bezigheden van een mens.

Eigenschappen

Een gebouw heeft fysieke eigenschappen (het uiterlijk, maar ook duurzaamheid), functionele eigenschappen (afstemming op het doel van het gebouw), klimatologische eigenschappen (bv. bescherming tegen kou), ecologische eigenschappen (fysieke en kwalitatieve afstemming op de omgeving) en symbolische eigenschappen (wat is zijn betekenis voor de historie of de omgeving?).

Typologie

Gebouw techniek

Gebouw van de Vlaamse overheid

Gebouwen worden veelal ingedeeld in typologieën. Een dergelijk indeling kan gebeuren op basis van de functie die de gebouwen hebben (kantoorgebouw, kerk) of op basis van een of meer andere overeenkomstige kenmerken (villa, kantoortoren). Een op vorm (en gedeeltelijk functie) gebaseerde typologie is bijvoorbeeld de piramide. Een op ecologische eigenschappen gebaseerde typologie is het passiefhuis.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.