FANDOM


Fundament

Hier is met rood de fundering van het gebouw aangegeven

De fundering of het fundament is het deel van een gebouw of constructie dat ervoor zorgt dat het eigen gewicht ervan en de daarop uitgeoefende krachten, zoals nuttige belasting, sneeuw, winddruk, enzovoorts, worden overgedragen aan de draagkrachtige ondergrond. Ook bij wegen en spoorlijnen is sprake van een fundering. Een synoniem daarvoor is "grondvesten", en dat kan ook figuurlijk zijn.

Gestorte fundering

op deze fundering wordt later een huis gebouwd.

Men onderscheidt verschillende soorten funderingen afhankelijk van de aard en het gewicht van de te bouwen constructie en de samenstelling en draagkracht van de ondergrond.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.