FANDOM


Afbeelding3

Forum Romanum

Het Forum Romanum is het oudste forum van Rome. Het vormde het hart van het Rome uit de Oudheid en fungeerde als het politieke, juridische, religieuze en commerciële centrum van de stad. Qua ligging wijkt het significant af van vergelijkbare fora in andere Romeinse steden, die vaak gebouwd werden op het snijpunt van de twee belangrijkste wegen. Het Forum Romanum lag in het dal tussen de Romeinse heuvels Palatino, Capitolino (het Capitool) en Celio.

doorsnede

Het Forum Romanum vormt een soort dwarsdoorsnede van de geschiedenis van Rome en het vroege Romeinse rijk. Het was zolang in gebruik dat uit elk hoofdstuk van de geschiedenis van het keizerrijk wel een gebouw of ruïne overgebleven is. Rond 800 v. Chr. diende het gebied als begraafplaats van de bewoners van de omliggende heuvels. Omtrent 600 v. Chr. werd er een plein gemaakt, dat ondermeer dienst deed als markt. Daaromheen werden gebouwen met staatkundige doeleinden gebouwd, zoals in de noordwest de Curia, waar de senaat vergaderde. In de tweede eeuw v. Chr. werden er basilieken gebouwd, grote hallen die onderdak boden aan de rechtspraak en handel. In de anderhalve eeuw van de stichting van het Romeinse rijk, voegde elke keizer eigen gebouwen toe aan het Forum om de eigen macht en luister te weerkaatsen. Zo bouwde Julius Caesar het Caeserforum ten noordwesten van het Forum Romanum. Bekendste gebouwen van het forum zijn de Tempel van Venus en Roma, de Tempel van Castor en Pollux, Curia, Basilica Aemili, Basilica Julia en Tabularium.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.