FANDOM


Egon Eiermann

Dit is Egon Eiermann.

Gebouw Egon Eiermann

Dit is een heel beroemd gebouw van Egon Eiermann. De Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche.

Van 1923 tot 1927 studeerde de Duitse Egon Eiermann aan de technische hogeschool van Berlijn-Charlottenburg. Hij volgde daar de masterclass van Hans Poelzig. Na zijn afstuderen werkte hij een tijdje bij het warenhuisconcern Karstadt. Voor de Tweede Wereldoorlog uitbrak had hij enige tijd een architectenbureau samen met Fritz Jaenecke. De gebouwen met gedecoreerde gevels die hij net na de oorlog ontwierp voor het Horten-concern, vormen zijn minst geslaagde werk.

Invloedrijk

Vanaf de tweede helft van de twintigste eeuw werd hij een belangrijke figuur in de (West-)Duitse architectuurwereld. Zijn gebouwen en meubels zorgden er, in combinatie met zijn lessen aan de technische hogeschool van Karlsruhe en zijn zitting in verschillende jury's van prijsvragen, voor dat hij een zeer invloedrijk figuur werd. Eiermann prefereerde in zijn gebouwen staal boven gewapend beton. Hij hield van duidelijke details en logica in de opbouw van het skelet van een gebouw. Als esthetische elementen voegde hij vaak zaken als trappenhuizen en liftkokers toe. Dit is bijvoorbeeld te zien in zijn gebouwen voor een zakdoekweverij in Blumberg (1949-1951) en voor het bedrijf Neckermann in Frankfurt am Main (1958-1961). In later werk ging hij zelf zo ver dat hij een laag van stalen buizen of balkons voor het gebouw plaatste. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het gebouw van Olivetti in Frankfurt-Niederrad (1968-1972).

Overig werk

Eiermann bouwde ook veel overheidsgebouwen en was zo medebepalend voor het imago van de Bondsrepubliek Duitsland (BRD). Gebouwen op de Wereldtentoonstelling in Brussel (1958), hoogbouw voor de Duitse Bondsdag in Bonn (1965-1969) en de Duitse ambassade in Washington (1958-1964) zijn van zijn hand. Zijn populairste werk is de deels herbouwde Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche in Berlijn (1957-1963). Daar bouwde Eiermann een aantal nieuwe stereometrische gebouwen rond de oude, door de Tweede Wereldoorlog beschadigde, kerktoren.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.