FANDOM


Eclecticisme kan op twee manieren worden opgevat: Als stijl of als aanduiding van een ontwerpmethode.

stijl

Kort gezegd is eclecticisme het mengen van verschillende bouwstijlen in één ontwerp. Met name in de negentiende eeuw gingen veel architecten selectief ontwerpen op basis van verschillende neostijlen. Parallel aan de stroming van het eclecticisme stond het historisme waarbij juist voor één stijl uit het verleden werd gekozen bij het maken van een ontwerp. In de 20e eeuw zien we opnieuw een vorm van eclecticisme bij het traditionalisme en het postmodernisme. Een punt van kritiek op het eclecticisme is dat er een onsamenhangend geheel kan ontstaan van gekopieerde vormen uit het verleden.

methode

Als methode wordt met eclecticisme gedoeld op het zich steeds herhalende proces waarmee

Ding techniek

Het station in Antwerpen, een voorbeeld van een eclectische bouwstijl.

architectuurvormen worden gekozen tijdens het ontwerpproces. Dit kan betrekking hebben op de verschillende vormen en stijlen binnen één gebouw, of op één architect die in zijn verschillende gebouwen steeds andere vormen en stijlen gebruikt. De methode van keuzes maken kan verbindingen in tijd en ruimte laten zien. Eclecticisme als methode is onder meer toepasbaar op allerlei ontwikkelingen in de architectuur van de twintigste eeuw. 'Plat' eclecticisme waarbij iemand allerlei stijlen willekeurig verzameld en vermengt werd door architect Gottfried Semper aangeduid als herbariumeclecticisme. Een zeer recente variatie hierop zijn de computerprogramma's waarbij je naar hartenlust allerlei stijlen van bekende architecten kan combineren om jouw ideale huis te creëren.