FANDOM


Willem Marinus Dudok is een
Dudok willem

Willem Marinus Dudok

van Nederlands belangrijkste architecten van de twintigste eeuw. Zijn oeuvre is uitzonderlijk omvangrijk.

vroege jaren
Dudok werd in 1884 in Amsterdam geboren. Hij begon zijn loopbaan als kapitein bij het leger, waar hij zich bezig hield met de constructie van forten. In 1913 startte hij zijn eigen architectenbureau in Leiden. In 1915 werd hij directeur gemeentewerken te Hilversum, waar hij verantwoordelijk was voor de stedenbouwkundige ontwikkelingen. Hij ontwierp vele scholen en gemeentelijke gebouwen, evenals wijken voor de stad Hilversum. Door de grote hoeveelheid gerealiseerde projecten bepaalde zijn werk het stadsgezicht van Hilversum. In 1928 promoveerde hij tot gemeentearchitect. Dudok was een ambitieus persoon die leefde voor de architectuur.

stijl
De woningbouwprojecten en de scholen die hij in Hilversum heeft ontworpen vormen een belangrijk onderdeel van zijn werk. De stijlvolle scholen met de horizontale lijnen in de gevel in combinatie met de stalen kozijnen en het gebruik van primaire kleuren zijn kenmerkend voor zijn architectuur. Vaak compenseerde hij de horizontale drang door het toepassen van extreme verticalen, zoals bijvoorbeeld een schoorsteen. Het hoogtepunt van zijn oeuvre is het Raadhuis van Hilversum, dat tevens zijn meest opvallende ontwerp is. Het karakteristieke gebouw geeft exact weer hoe Dudok te werk ging.

Dudokk

Raadhuis Hilversum

invloeden
Dudok sloot zich niet specifiek aan bij één richting, maar haalde het mooiste uit alle stromingen. Zijn voorkeur ging uit naar de stijl van Berlage, maar door tekortdoening van de mogelijkheden ging hij zoeken naar het beste van andere stijlen, zoals het expressionisme. Dudok was tevens een liefhebber van de Frank Loyd Wright, zijn invloed ziet men ook terug in het Raadhuis van Hilversum. Daarnaast was hij beïnvloed door de Amsterdamse school en De Stijl.

Zijn specialisme was mengen; van alle stijlen en stromingen het beste in een ontwerp verwerken. Hierdoor was hij niet altijd geliefd in eigen land en werd hij vaak onderworpen aan kritiek. In het buitenland werd Dudok herkend als één van de meest vaardige architecten van Europa. Dit kwam vooral doordat hij het beste van de Nederlandse architectuurstromingen uit de twintigste eeuw wist te combineren. Dit zorgde voor buitenlandse opdrachten en daadwerkelijke realisaties.

andere projecten
Ook binnen de Nederlandse grenzen beperkte Dudoks bouwlust zich niet tot Hilversum. Befaamd zijn ondermeer
Dudookk

Afsluitdijk, uitkijktoren Dudok

het Rotterdamse filiaal van de Bijenkorf (1930, afgebroken na verwoesting in de Tweede Wereldoorlog) en het Monument op de Afsluitdijk. In 1954 ging Dudok met pensioen, maar bleef zich bezighouden met de architectonische ontwikkelingen in Hilversum. In 1974 overleed hij. Hij is begraven op de door hemzelf ontworpen begraafplaats van Hilversum.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.