FANDOM


Dichtheid Driehoek

De dichtheid of soortelijke massa van een materiaal is in de natuur- en scheikunde een grootheid die uitdrukt hoeveel massa van dat materiaal aanwezig is in een bepaald volume.

Vaak wordt nog de verouderde (maar foutieve) term soortelijk gewicht gebruikt. Traditioneel duidt men dichtheid aan met de Griekse letter ρ (rho).

m = de massa (kilogram of gram)

V = het volume (m3 / cm3 / dm3 / liter)

In het SI-stelsel wordt dichtheid uitgedrukt in kilogram per kubieke meter (kg/m3), maar de oudere eenheid (uit het cgs-systeem) gram per kubieke centimeter (g/cm3) of kilogram per kubieke decimeter wordt ook nog gebruikt. De omzetting is: 1000 kg/m3 = 1 g/cm3 = 1 kg/dm3.

Men tabelleert de dichtheid van een stof meestal bij een bepaalde temperatuur en druk omdat bij verandering daarvan de dichtheid ook verandert. Bij de meeste stoffen verloopt de dichtheid lineair met de temperatuur, water is hierop een uitzondering. Van de elementen kan de dichtheid flink uiteenlopen. Osmium en iridium bijvoorbeeld hebben de grootste dichtheden (ca. 22 590 kg/m3) en waterstof de kleinste (0,089 88 kg/m3). Hiertussen bevinden zich onder meer goud (19 200 kg/m3), kwik (13 540 kg/m3), lood (11 300 kg/m3) en water (1000 kg/m3, per definitie bij 4 graden Celsius).

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.